มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ.

By: เพ็ง เพ็งนิติ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LAW KPT 2013 620817Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุงใหม่.Description: 18, 413 หน้า.Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [Cover title].Subject(s): ละเมิด -- ไทย | ความรับผิดของราชการ -- ไทย
Contents:
ลักษณะ 1 ละเมิด : ข้อความทั่วไป -- การกระทำที่เป็นละเมิด -- หมิ่นประมาท -- การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา -- ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น -- ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง -- ความรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้รับจ้าง -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- ความรับผิดของครู นายจ้าง ผู้ดูแล -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล -- ผู้ร่วมทำละเมิด -- นิติบุคคลทำละเมิด -- กรณีที่มิได้ร่วมทำละเมิด -- ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ -- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ -- ความเสียหายจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ -- สิทธิในการป้องกันภัยล่วงหน้า -- ความเสียหายจากของตกหล่นจากโรงเรียน -- ความเสียหายจากยานพาหนะ -- ความเสียหายจากทรัพย์อันตราย -- ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- อายุความ หลักทั่วไป -- นิรโทษกรรม ข้อความทั่วไป
ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ทำละเมิดต่อผู้เสียหายในหน้าที่ -- ทำละเมิดนอกหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว -- ทำละเมิดรัฐในหน้าที่ รัฐเรียกได้จำกัด -- ทำละเมิดนอกหน้าที่ รัฐเรียกได้เต็ม -- กำหนดอายุความใหม่บางกรณี.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163639
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163647
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 19/01/2019 31379014163613
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163621
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163605

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/01/2019 31379014163589
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163571
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014163597
Total holds: 0

ลักษณะ 1 ละเมิด : ข้อความทั่วไป -- การกระทำที่เป็นละเมิด -- หมิ่นประมาท -- การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา -- ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น -- ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง -- ความรับผิดในการทำละเมิดของตัวแทน -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้รับจ้าง -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ -- ความรับผิดของครู นายจ้าง ผู้ดูแล -- ความรับผิดในการทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล -- ผู้ร่วมทำละเมิด -- นิติบุคคลทำละเมิด -- กรณีที่มิได้ร่วมทำละเมิด -- ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ -- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ -- ความเสียหายจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ -- สิทธิในการป้องกันภัยล่วงหน้า -- ความเสียหายจากของตกหล่นจากโรงเรียน -- ความเสียหายจากยานพาหนะ -- ความเสียหายจากทรัพย์อันตราย -- ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด -- อายุความ หลักทั่วไป -- นิรโทษกรรม ข้อความทั่วไป

ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ทำละเมิดต่อผู้เสียหายในหน้าที่ -- ทำละเมิดนอกหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว -- ทำละเมิดรัฐในหน้าที่ รัฐเรียกได้จำกัด -- ทำละเมิดนอกหน้าที่ รัฐเรียกได้เต็ม -- กำหนดอายุความใหม่บางกรณี.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305