คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 1, ว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงDescription: 301 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740331452Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ม6353 2556 ล. 1
Contents:บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน การแยกประเภทของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน และลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 3 กฎหมายมหาชนที่วางระเบียบการปกครองรัฐ -- บทที่ 4 ลัทธิการปกครองรัฐ -- บทที่ 5 หลักการแบ่งแยกอำนาจ -- บทที่ 6 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 7 บริการสาธารณะ -- บทที่ 8 องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ : ฝ่ายปกครอง -- บทที่ 9 องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ : เอกชน -- บทที่ 10 การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ -- บทที่ 11 ทรัพย์สินของแผ่นดิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163779
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163787
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163738
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163712
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014163720
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน การแยกประเภทของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน และลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 3 กฎหมายมหาชนที่วางระเบียบการปกครองรัฐ -- บทที่ 4 ลัทธิการปกครองรัฐ -- บทที่ 5 หลักการแบ่งแยกอำนาจ -- บทที่ 6 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 7 บริการสาธารณะ -- บทที่ 8 องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ : ฝ่ายปกครอง -- บทที่ 9 องค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ : เอกชน -- บทที่ 10 การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ -- บทที่ 11 ทรัพย์สินของแผ่นดิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544