วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์.  (Text) (Text)

มาลี บุญศิริพันธ์
Call no.: PN4731 .ม646 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 11, 274 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2550.ISBN: 9786163140531Subject(s): วารสารศาสตร์LOC classification: PN4731 | .ม646 2556
Contents:บทที่ 1 ปรัชญาวารสารศาสตร์ -- บทที่ 2 สื่อวารสารศาสตร์ -- บทที่ 3 การข่าวในหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 4 ลักษณะหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 5 องค์กรหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 6 ข่าว: ความหมายและอุดมการณ์ -- บทที่ 7 ความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์ -- บทที่ 8 ความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 9 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 10 การควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 11 จริยธรรมในงานวารสารศาสตร์ -- บทที่ 12 เทคโนโลยีกับงานวารสารศาสตร์.
Awards: รางวัล : โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PN4731 .ม646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014207998
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks COMMD PN 2013 620925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014207956

วส 210 ภาคการศึกษาที่ 2

วส 217

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4731 .ม646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/06/2021 31379014207964
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4731 .ม646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014200092
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
COMMD PN 2012 662135 กรณีศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจจากวีรบุรุษที่ได้สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์เรื่อง Enemy at the gates = COMMD PN 2012 665492 Production of free copy magazine for pet lovers, Petple magazine / COMMD PN 2013 620925 วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / COMMD PN 2013 620925 วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / COMMD PN 2013 628231 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย / COMMD PN 2013 629512 บทบาทรายการวิทยุคลับฟรายเดย์กับการสร้างพื้นที่สาธารณะของผู้ฟัง / COMMD PN 2013 630120 The duties and responsibilities of director in documentary film "Worth Truth: Cannabis" /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2550.

บทที่ 1 ปรัชญาวารสารศาสตร์ -- บทที่ 2 สื่อวารสารศาสตร์ -- บทที่ 3 การข่าวในหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 4 ลักษณะหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 5 องค์กรหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 6 ข่าว: ความหมายและอุดมการณ์ -- บทที่ 7 ความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์ -- บทที่ 8 ความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 9 เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 10 การควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ -- บทที่ 11 จริยธรรมในงานวารสารศาสตร์ -- บทที่ 12 เทคโนโลยีกับงานวารสารศาสตร์.

รางวัล : โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544