คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : พร้อมด้วยระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและข้อสังเกต / วิเศษ อ่อนตา.  (Text) (Text)

วิเศษ อ่อนตา
Call no.: KPT4720 .ว65 2556Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 385 หน้าISBN: 9786167541396Subject(s): ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทยLOC classification: KPT4720 | .ว65 2556
Contents:บทที่ 1 -- 1. คำนิยามความหมายของพยานหลักฐาน -- 2. การนำกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ -- 3 การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว -- บทที่ 2 -- 1. ความหมายของเด็กและเยาวชน -- 2. อำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว -- 3. เด็กหรือเยาวชนมีอายุครบระหว่างพิจารณาคดี -- 4. ศาลอาญาที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว -- 5. การโอนคดีที่มีการฟ้องผิดศาล -- 6. การโอนคดีที่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร่วมกับผู้ใหญ่ --7. การโอนคดี กรณีที่มีการฟ้องถูกศาล -- 8. การโอนคดีศาลเยาวชนและครอบครัวมายังศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน -- บทที่ 3 -- 1. การจับเด็กและเยาวชน -- 2. การพิจารณาออกหมายจับ -- 3. การคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน -- 4. ขั้นตอนการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา -- 5. พนักงานสอบสวนสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้น -- 6. การแจ้งข้อเท็จจริงก่อนแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน -- 7. พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม -- 8. ศาลทำการตรวจสอบการจับกุมและปล่อยตัวชั่วคราว -- 9. ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว -- 10. การแจ้งข้อกล่าวและสอบปากคำ -- 11. ห้ามถ่ายภาพและบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน -- 12. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็ก -- 13. ขั้นตอนและระยะเวลาการผัดฟ้อง14. กรณีฟ้องไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลา -- 15. อัยการสูงสุดไม่อนุญาตให้ฟ้องคดี -- 16. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน -- 17. การสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 18. การหักวันควบคุมตัว -- 19. ห้ามนำประวัติการกระทำผิดมาเปิดเผย -- 20. การควบคุมตัวระหว่างสอบปากคำหรือควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ -- บทที่ 4 -- 1. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี (ชะลอการฟ้อง) -- 2. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคดี -- 3. ประชุมครอบครัว -- 4. กรณีปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 5. ข้อห้ามระหว่างจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 6. การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 7. กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 8. ข้อห้ามการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไม่สำเร็จ -- 9. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมการประชุม -- บทที่ 5 -- 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -- 2. การจัดตั้งสถานพินิจ -- 3. อำนาจหน้าที่ของสถานพินิจ -- 4. หน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 5. ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 6. ดำเนินการตามคำพิพากษา -- 7. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจในการควบคุมเด็กหรือเยาวชน -- 8. การลงทัณฑ์เด็กหรือเยาวชน -- 9. คณะกรรมการสหวิชาชีพ -- 10. การแยกเด็กหรือเยาวชน -- 11. แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเช้ามาเย็นกลับ -- 12. รายงานผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 13. อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ -- 14. อำนาจหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์บทที่ 6 -- 1. ผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 2. การแต่งตั้งผู้พิพากษา (ตุลาการ) -- 3. การแต่งตั้งอธิบดีและรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง -- 4. การปฏิบัติหน้าที่แทน -- 5. อำนาจหน้าที่ของอธิบดี -- 6. อำนาจหน้าที่ของรองอธิบดี -- 7. อำนาจหน้าที่ของอธิบดีภาค -- 8. อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด -- 9. องค์คณะของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 10. องค์คณะร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว -- 11. การพ้นตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ -- 12. การแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบที่ว่างลง -- 13. กำหนดเวรปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 7 -- 1. ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 2. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 3. โจทก์ถอนฟ้องคดี -- บทที่ 8 -- 1. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนระหว่างพิจารณาคดี -- 2. การใช้เครื่องพันธนาการ -- 3. ศาลเรียกบุคคลอื่นมาฟังการพิจารณาคดีและสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 4. ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน -- 5. อำนาจศาลเจ้าของสำนวนก่อนพิพากษาคดี -- 6. ห้องพิจารณาคดี -- 7. การพิจารณาคดีเป็นการลับ -- 8. การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยและให้บุคคลอื่นออกจากห้องพิจารณา -- 9. อำนาจศาลเรียกบิดามารดาหรือบุคคลอื่นมาเป็นพยาน10. อำนาจศาลถอนผู้ปกครองโดยไม่มีใครร้องขอและตั้งผู้ปกครองชั่วคราว -- 11. การพิจารณาคดีไม่ต้องเคร่งครัดและนำข้อเท็จจริงประวัติของจำเลยมาพิจารณา -- 12. อำนาจศาลสั่งให้ทำการสืบเสาะ หรือสืบเสาะเพิ่มเติม -- 13. รายงานสืบเสาะเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชน -- 14. การพิพากษาไม่ควรมุ่งเน้นการลงโทษ -- 15. การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย -- 16. อำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว -- 17. จำเลยไม่มาฟังการพิจารณาคดี -- 18. การเรียกเด็กหรือเยาวชนมาศาล -- 19. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนมาและไปจากศาล -- 20. ห้ามบันทึก แพร่ภาพ รูป เสียง -- บทที่ 9 -- 1. การพิพากษาคดีอาญา -- 2. ศาลเห็นว่าคดีไม่สมควรมีคำพิพากษา -- 3. จำเลยได้ปฏิบัติและไม่ตามเงื่อนไขของศาล -- 4. การประชุมเพื่อมีคำพิพากษา -- 5. การเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา -- 6. ศาลกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว -- 7. พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล -- 8. ใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนแทนการลงโทษ -- 9. ระยะเวลาขั้นสูง/ต่ำการฝึกอบรม -- 10. รอการลงโทษหรือการกำหนดโทษ -- 11. ห้ามกักขังแทนค่าปรับบทที่ 10 -- 1. การชี้ขาดคดีครอบครัว -- 2. องค์คณะคดีที่ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง -- 3. ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว -- 4. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดี -- 5. การทำหน้าที่ของผู้ประนอมคดีครอบครัว -- 6. กรณีที่ไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ -- 7. สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว -- 8. การไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะ -- 9. สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา -- 10. ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 11. การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -- 12. การฟ้องคดีครอบครัว -- 13. การแต่งตั้งทนายความ -- 14. การคุ้มครองชั่วคราวคดีครอบครัว -- 15. การตรวจพิสูจน์ทางวิทางวิทยาศาสตร์ -- 16. กรณีฝ่าฝืนคำบังคับหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว -- 17. คำพิพากษาของศาล -- 18. การร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ -- 19. การตั้งผู้ปกครอง -- 20. การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย -- 21. ศาลแจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 22. ศาลรับฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 23. ศาลแต่งตั้งผู้กำกับการปกครอง -- 24. ศาลตั้งผู้ปกครองหรือผู้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ -- 25. การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 26. ร้องขอต่อศาลออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ -- 27. ศาลไต่สวนคำร้อง -- 28. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 29. ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับการอบรมหรือบำบัดหรือฟื้นฟู -- 30. การแจ้งคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 31. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุดลง -- 32. ศาลกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- บทที่ 11 -- 1. การอุทธรณ์ -- 2. อนุญาตให้อุทธรณ์ -- 3. ฎีกา -- 4. บทกำหนดโทษ -- 5. บทเฉพาะกาล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ว65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164447
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ว65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164439
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720 .ว65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014164397
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720 .ว65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014164405
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4720 .ว62 2563 3 พ.ร.บ. พิสดาร : KPT4720 .ว62 2564 3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / KPT4720 .ว62 2564 3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / KPT4720 .ว65 2556 คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : พร้อมด้วยระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและข้อสังเกต / KPT4720 .ว65 2556 คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : พร้อมด้วยระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและข้อสังเกต / KPT4720 .ว456 2550 หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว / KPT4720 .ว456 2550 หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว /

บทที่ 1 -- 1. คำนิยามความหมายของพยานหลักฐาน -- 2. การนำกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ -- 3 การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว -- บทที่ 2 -- 1. ความหมายของเด็กและเยาวชน -- 2. อำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว -- 3. เด็กหรือเยาวชนมีอายุครบระหว่างพิจารณาคดี -- 4. ศาลอาญาที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว -- 5. การโอนคดีที่มีการฟ้องผิดศาล -- 6. การโอนคดีที่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร่วมกับผู้ใหญ่ --7. การโอนคดี กรณีที่มีการฟ้องถูกศาล -- 8. การโอนคดีศาลเยาวชนและครอบครัวมายังศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน -- บทที่ 3 -- 1. การจับเด็กและเยาวชน -- 2. การพิจารณาออกหมายจับ -- 3. การคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน -- 4. ขั้นตอนการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา -- 5. พนักงานสอบสวนสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้น -- 6. การแจ้งข้อเท็จจริงก่อนแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน -- 7. พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม -- 8. ศาลทำการตรวจสอบการจับกุมและปล่อยตัวชั่วคราว -- 9. ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว -- 10. การแจ้งข้อกล่าวและสอบปากคำ -- 11. ห้ามถ่ายภาพและบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน -- 12. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็ก -- 13. ขั้นตอนและระยะเวลาการผัดฟ้อง

14. กรณีฟ้องไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลา -- 15. อัยการสูงสุดไม่อนุญาตให้ฟ้องคดี -- 16. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน -- 17. การสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 18. การหักวันควบคุมตัว -- 19. ห้ามนำประวัติการกระทำผิดมาเปิดเผย -- 20. การควบคุมตัวระหว่างสอบปากคำหรือควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ -- บทที่ 4 -- 1. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี (ชะลอการฟ้อง) -- 2. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคดี -- 3. ประชุมครอบครัว -- 4. กรณีปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 5. ข้อห้ามระหว่างจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 6. การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 7. กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 8. ข้อห้ามการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไม่สำเร็จ -- 9. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมการประชุม -- บทที่ 5 -- 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -- 2. การจัดตั้งสถานพินิจ -- 3. อำนาจหน้าที่ของสถานพินิจ -- 4. หน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 5. ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 6. ดำเนินการตามคำพิพากษา -- 7. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจในการควบคุมเด็กหรือเยาวชน -- 8. การลงทัณฑ์เด็กหรือเยาวชน -- 9. คณะกรรมการสหวิชาชีพ -- 10. การแยกเด็กหรือเยาวชน -- 11. แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเช้ามาเย็นกลับ -- 12. รายงานผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 13. อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ -- 14. อำนาจหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์

บทที่ 6 -- 1. ผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 2. การแต่งตั้งผู้พิพากษา (ตุลาการ) -- 3. การแต่งตั้งอธิบดีและรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง -- 4. การปฏิบัติหน้าที่แทน -- 5. อำนาจหน้าที่ของอธิบดี -- 6. อำนาจหน้าที่ของรองอธิบดี -- 7. อำนาจหน้าที่ของอธิบดีภาค -- 8. อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด -- 9. องค์คณะของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 10. องค์คณะร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว -- 11. การพ้นตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ -- 12. การแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบที่ว่างลง -- 13. กำหนดเวรปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 7 -- 1. ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 2. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 3. โจทก์ถอนฟ้องคดี -- บทที่ 8 -- 1. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนระหว่างพิจารณาคดี -- 2. การใช้เครื่องพันธนาการ -- 3. ศาลเรียกบุคคลอื่นมาฟังการพิจารณาคดีและสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 4. ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน -- 5. อำนาจศาลเจ้าของสำนวนก่อนพิพากษาคดี -- 6. ห้องพิจารณาคดี -- 7. การพิจารณาคดีเป็นการลับ -- 8. การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยและให้บุคคลอื่นออกจากห้องพิจารณา -- 9. อำนาจศาลเรียกบิดามารดาหรือบุคคลอื่นมาเป็นพยาน

10. อำนาจศาลถอนผู้ปกครองโดยไม่มีใครร้องขอและตั้งผู้ปกครองชั่วคราว -- 11. การพิจารณาคดีไม่ต้องเคร่งครัดและนำข้อเท็จจริงประวัติของจำเลยมาพิจารณา -- 12. อำนาจศาลสั่งให้ทำการสืบเสาะ หรือสืบเสาะเพิ่มเติม -- 13. รายงานสืบเสาะเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชน -- 14. การพิพากษาไม่ควรมุ่งเน้นการลงโทษ -- 15. การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย -- 16. อำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว -- 17. จำเลยไม่มาฟังการพิจารณาคดี -- 18. การเรียกเด็กหรือเยาวชนมาศาล -- 19. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนมาและไปจากศาล -- 20. ห้ามบันทึก แพร่ภาพ รูป เสียง -- บทที่ 9 -- 1. การพิพากษาคดีอาญา -- 2. ศาลเห็นว่าคดีไม่สมควรมีคำพิพากษา -- 3. จำเลยได้ปฏิบัติและไม่ตามเงื่อนไขของศาล -- 4. การประชุมเพื่อมีคำพิพากษา -- 5. การเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา -- 6. ศาลกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว -- 7. พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล -- 8. ใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนแทนการลงโทษ -- 9. ระยะเวลาขั้นสูง/ต่ำการฝึกอบรม -- 10. รอการลงโทษหรือการกำหนดโทษ -- 11. ห้ามกักขังแทนค่าปรับ

บทที่ 10 -- 1. การชี้ขาดคดีครอบครัว -- 2. องค์คณะคดีที่ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง -- 3. ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว -- 4. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดี -- 5. การทำหน้าที่ของผู้ประนอมคดีครอบครัว -- 6. กรณีที่ไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ -- 7. สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว -- 8. การไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะ -- 9. สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา -- 10. ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 11. การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -- 12. การฟ้องคดีครอบครัว -- 13. การแต่งตั้งทนายความ -- 14. การคุ้มครองชั่วคราวคดีครอบครัว -- 15. การตรวจพิสูจน์ทางวิทางวิทยาศาสตร์ -- 16. กรณีฝ่าฝืนคำบังคับหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว -- 17. คำพิพากษาของศาล -- 18. การร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ -- 19. การตั้งผู้ปกครอง -- 20. การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย -- 21. ศาลแจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 22. ศาลรับฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 23. ศาลแต่งตั้งผู้กำกับการปกครอง -- 24. ศาลตั้งผู้ปกครองหรือผู้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ -- 25. การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 26. ร้องขอต่อศาลออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ -- 27. ศาลไต่สวนคำร้อง -- 28. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 29. ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับการอบรมหรือบำบัดหรือฟื้นฟู -- 30. การแจ้งคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 31. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุดลง -- 32. ศาลกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- บทที่ 11 -- 1. การอุทธรณ์ -- 2. อนุญาตให้อุทธรณ์ -- 3. ฎีกา -- 4. บทกำหนดโทษ -- 5. บทเฉพาะกาล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544