คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.  (Text) (Text)

จันตรี สินศุภฤกษ์
Call no.: KPT1045 .จ63 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 228 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2554.ISBN: 9786162692345Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท [Spine title]Subject(s): หุ้นส่วน -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1045 | .จ63 2556
Contents:บทที่ 1 บททั่วไป -- 1 รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย -- 2 เหตุที่นิยมประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 1 ความหมายและหลักเกณฑ์พื้นฐานของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทโดยเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 บริษัทจำกัด -- 1 ลักษณะทั่วไปของบริษัทจำกัด -- 2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 3 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- 4 กรรมการบริษัท -- 5 การประชุมใหญ่ -- 6 บัญชีงบดุลและการสอบบัญชี -- 7 เงินปันผลและเงินสำรอง -- 8 การตรวจการงานของบริษัท -- 9 การเพิ่มทุน -- 10 การลดทุน -- 11 การควบบริษัท -- 12 การเลิกบริษัท -- 13 การชำระบัญชีบริษัท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621035 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012349933
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 621035 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/11/2020 31379014165600
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014165576
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014165592
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014165584
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1045 .จ63 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2555 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / KPT1045 .จ63 2558 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2554.

บทที่ 1 บททั่วไป -- 1 รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย -- 2 เหตุที่นิยมประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 1 ความหมายและหลักเกณฑ์พื้นฐานของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทโดยเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 บริษัทจำกัด -- 1 ลักษณะทั่วไปของบริษัทจำกัด -- 2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 3 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- 4 กรรมการบริษัท -- 5 การประชุมใหญ่ -- 6 บัญชีงบดุลและการสอบบัญชี -- 7 เงินปันผลและเงินสำรอง -- 8 การตรวจการงานของบริษัท -- 9 การเพิ่มทุน -- 10 การลดทุน -- 11 การควบบริษัท -- 12 การเลิกบริษัท -- 13 การชำระบัญชีบริษัท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544