คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / ไพโรจน์ วายุภาพ.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ วายุภาพ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: KPT810 .พ94 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 626 หน้าISBN: 9786167425504Subject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT810 | .พ94 2555
Contents:ภาค 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 มูลแห่งหนี้ -- บทที่ 3 วัตถุแห่งหนี้ -- บทที่ 4 ผลแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 กำหนดเวลาชำระหนี้ -- ส่วนที่ 3 ลูกหนี้ผิดนัด -- ส่วนที่ 4 เจ้าหนี้ผิดนัด -- ส่วนที่ 5 การบังคับชำระหนี้ -- ส่วนที่ 6 การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย -- ส่วนที่ 7 การกำหนดค่าสินไหมทดแทน -- ส่วนที่ 8 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์ -- หมวด 1 รับช่วงสิทธิ -- หมวด 2 ช่วงทรัพย์ -- ส่วนที่ 9 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- ส่วนที่ 10 เพิกถอนการฉ้อฉล -- บทที่ 5 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน -- ส่วนที่ 1 ลูกหนี้ร่วม -- ส่วนที่ 2 เจ้าหนี้ร่วม -- ส่วนที่ 3 กรณีไม่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเจ้าหนี้ร่วม -- บทที่ 6 โอนสิทธิเรียกร้อง -- ภาค 2 ความระงับหนี้ -- บทที่ 1 การชำระหนี้ -- ส่วนที่ 1 ผู้ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 ผู้รับชำระหนี้ -- ส่วนที่ 3 การชำระหนี้บางส่วนและชำระหนี้อย่างอื่น -- ส่วนที่ 4 สภาพทรัพย์ที่ใช้ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 5 สถานที่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 7 หลักฐานการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 8 ลำดับการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 9 จัดสรรชำระหนี้ -- ส่วนที่ 10 วางทรัพย์ -- บทที่ 2 ปลดหนี้ -- บทที่ 3 หักกลบลบหนี้ -- บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ -- บทที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202189
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202205
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202163
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202171
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202155
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202148
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202130
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT810 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202122
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 มูลแห่งหนี้ -- บทที่ 3 วัตถุแห่งหนี้ -- บทที่ 4 ผลแห่งหนี้ -- ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 กำหนดเวลาชำระหนี้ -- ส่วนที่ 3 ลูกหนี้ผิดนัด -- ส่วนที่ 4 เจ้าหนี้ผิดนัด -- ส่วนที่ 5 การบังคับชำระหนี้ -- ส่วนที่ 6 การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย -- ส่วนที่ 7 การกำหนดค่าสินไหมทดแทน -- ส่วนที่ 8 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์ -- หมวด 1 รับช่วงสิทธิ -- หมวด 2 ช่วงทรัพย์ -- ส่วนที่ 9 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ -- ส่วนที่ 10 เพิกถอนการฉ้อฉล -- บทที่ 5 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน -- ส่วนที่ 1 ลูกหนี้ร่วม -- ส่วนที่ 2 เจ้าหนี้ร่วม -- ส่วนที่ 3 กรณีไม่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเจ้าหนี้ร่วม -- บทที่ 6 โอนสิทธิเรียกร้อง -- ภาค 2 ความระงับหนี้ -- บทที่ 1 การชำระหนี้ -- ส่วนที่ 1 ผู้ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 2 ผู้รับชำระหนี้ -- ส่วนที่ 3 การชำระหนี้บางส่วนและชำระหนี้อย่างอื่น -- ส่วนที่ 4 สภาพทรัพย์ที่ใช้ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 5 สถานที่ชำระหนี้ -- ส่วนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 7 หลักฐานการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 8 ลำดับการชำระหนี้ -- ส่วนที่ 9 จัดสรรชำระหนี้ -- ส่วนที่ 10 วางทรัพย์ -- บทที่ 2 ปลดหนี้ -- บทที่ 3 หักกลบลบหนี้ -- บทที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ -- บทที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544