คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด / ประทีป เฉลิมภัทรกุล.  (Text) (Text)

ประทีป เฉลิมภัทรกุล
Call no.: KPT938 .ป45 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 301 หน้าISBN: 9786167425542; 616742554XSubject(s): ตั๋วเงิน -- ไทยบัญชีเดินสะพัด -- ไทยLOC classification: KPT938 | .ป45 2556
Contents:บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- การลงรายการในบัญชีเดินสะพัด -- การหักทอนบัญชี -- การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- อายุความสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- ความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี -- บทที่ 2 ตั๋วเงิน -- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บุคคลที่เกี่ยวข้องในตั๋วทั้งสามประเภทมีใครบ้าง -- รายการในตั๋วเงิน -- ข้อความที่จะเขียนลงในตั๋วเงิน -- การผ่อนวันใช้เงิน -- คู่สัญญาในตั๋วเงิน -- บทที่ 3 ตั๋วแลกเงิน -- ตั๋วแลกเงินคืออะไร -- รายการในตั๋วแลกเงิน -- ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน -- ข้อห้ามต่อสู้ในคดีตั๋วเงิน -- การโอนตั๋วเงิน -- การสลักหลังตั๋วเงิน -- การรับรอง -- อาวัล -- การใช้เงิน -- การสอดเข้าแก้หน้า -- สิทธิไล่เบี้ย -- การทำคำคัดค้าน -- ความรับผิดของลูกหนี้ในตั๋วเงิน -- บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- การจดรับรู้ -- บทที่ 5 เช็ค -- เช็คคืออะไร -- การยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามมาตรา 990 -- อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็คฯ -- การรับรองเช็ค -- เช็คขีดคร่อม -- บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก -- บทที่ 7 อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202403
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202411
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202429
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202379
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202387
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014202395
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202361
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202346
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT938 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014202353
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- การลงรายการในบัญชีเดินสะพัด -- การหักทอนบัญชี -- การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- อายุความสัญญาบัญชีเดินสะพัด -- ความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี -- บทที่ 2 ตั๋วเงิน -- บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บุคคลที่เกี่ยวข้องในตั๋วทั้งสามประเภทมีใครบ้าง -- รายการในตั๋วเงิน -- ข้อความที่จะเขียนลงในตั๋วเงิน -- การผ่อนวันใช้เงิน -- คู่สัญญาในตั๋วเงิน -- บทที่ 3 ตั๋วแลกเงิน -- ตั๋วแลกเงินคืออะไร -- รายการในตั๋วแลกเงิน -- ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน -- ข้อห้ามต่อสู้ในคดีตั๋วเงิน -- การโอนตั๋วเงิน -- การสลักหลังตั๋วเงิน -- การรับรอง -- อาวัล -- การใช้เงิน -- การสอดเข้าแก้หน้า -- สิทธิไล่เบี้ย -- การทำคำคัดค้าน -- ความรับผิดของลูกหนี้ในตั๋วเงิน -- บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- การจดรับรู้ -- บทที่ 5 เช็ค -- เช็คคืออะไร -- การยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามมาตรา 990 -- อำนาจหน้าที่ของธนาคารในการจ่ายเงินตามเช็คฯ -- การรับรองเช็ค -- เช็คขีดคร่อม -- บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย และตั๋วเงินถูกลัก -- บทที่ 7 อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544