พิศสื่อ พินิจสังคม = [Media in focus, media in society] / พิรงรอง รามสูต.  (Text) (Text)

พิรงรอง รามสูต
Call no.: P95.82.ท9 พ67 2556Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 136 หน้าISBN: 9786167150413Other title: Media in focus, media in society [Parallel title]Subject(s): สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทยLOC classification: P95.82.ท9 | พ67 2556
Contents:พิศสื่อ พินิจการเมือง -- การเมืองกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง -- เฟซบุ๊กกับการสื่อสารการเมืองในสังคมไทย -- อุดมการณ์สื่อไทยในการเมืองยุคเปลี่ยนผ่าน -- พื้นที่สาธารณะกับประเด็นมาตรา 112 -- สื่อใครสื่อมัน -- จาก "Free Somyos" ถึงค่านิยมของเด็กยุคดิจิทัล -- พิศสื่อ พินิจนโยบาย -- ปฏิรูปสื่อติดลบ -- สื่อใหม่กับน้ำท่วมเมืองไทย 2554 -- กรณี วิทยุ 1 ปณ. : บทพิสูจน์แรกของการปฏิรูปคลื่นความถี่ ภายใต้ กสทช. -- ประโยชน์สาธารณะกับการปฏิรูปคลื่นความถี่ -- ถอดบทเรียนกำกับดูแลเนื้อหารายการทีวี จากกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ -- ธรรมาภิบาลในการสื่อสารของไทย : จากกรณีไร่ส้มถึงประมูล 3G -- ถึงเวลาปฏิรูปองค์กรวิชาชีพสื่อ หรือยัง? -- สื่อเซนเซอร์ตนเองกับกำกับดูแลตนเองไม่เหมือนกัน -- พิศสื่อ พินิจวัฒนธรรม -- วาทกรรมผิวขาวโฆษณา และความสวยหล่อในสังคมไทย -- "เรยา" ปลุกผี กบว. : ละครไทยกับความรับผิดชอบทางศีลธรรมของใคร? -- สื่อใหม่กับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง : กรณี อินโนเซนส์ ออฟ มุสลิมส์ -- สื่อเซนเซอร์ตัวเอง สื่อไร้รสนิยม และคุกคามสื่อ : จากเหนือเมฆ 2 โก๊ะตี๋ ถึงเอเอสทีวี -- พิศสื่อ พินิจสิทธิการสื่อสาร -- ผู้บริโภคกับสิทธิในการตรวจสอบสื่อ -- ดราม่าจอดำบอลยูโร : ลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค และ การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม -- สิทธิส่วนบุคคล (privacy) ในสังคมไทย -- พิศสื่อ พินิจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง -- ระหว่างโฆษณาชวนเชื่อกับทีวีทางเลือก : ช่องข่าวในโทรทัศน์ดาวเทียมความเปลี่ยนแปลงของสื่อไทย : จากแพลทฟอร์มถึงอุดมการณ์ -- ความท้าทายของทีวีดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม -- อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของทีวีสาธารณะในสังคมไทย -- เสรีภาพสื่อ : วาทกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยน? -- วัยรุ่นว้าวุ่น ผู้ใหญ่วิตกจริต : ซีรีส์ฮอร์โมนกับประเด็นกำกับดูแลสื่อใหม่.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P95.82.ท9 พ67 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008442536
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P95.82.ท9 พ67 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014201173
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks P95.82.ท9 พ67 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014374772
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks COMMD P 2013 621333 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014188388
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
P95.82.ท9 ช755 2552 การสื่อสารทางการเมืองผ่านบทเพลงของยืนยง โอภากุลและวงคาราบาวในช่วงปี พ.ศ. 2524-2552 / P95.82.ท9 ป63 ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ = Silencing the media : rights and freedom of expression under political corporate seized / P95.82.ท9 ป63 ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ = Silencing the media : rights and freedom of expression under political corporate seized / P95.82.ท9 พ67 2556 พิศสื่อ พินิจสังคม = [Media in focus, media in society] / P95.82.ท9 ว63 2558 วาระปฏิรูปที่ 32 : การกำกับดูแลสื่อ ; วาระปฏิรูปที่ 33 : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ ; วาระปฏิรูปที่ 34 : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ / P95 .G33 1999 Communication works / P95.455 .บ925 2554 ว่าด้วยสุนทรียสนทนา /

พิศสื่อ พินิจการเมือง -- การเมืองกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง -- เฟซบุ๊กกับการสื่อสารการเมืองในสังคมไทย -- อุดมการณ์สื่อไทยในการเมืองยุคเปลี่ยนผ่าน -- พื้นที่สาธารณะกับประเด็นมาตรา 112 -- สื่อใครสื่อมัน -- จาก "Free Somyos" ถึงค่านิยมของเด็กยุคดิจิทัล -- พิศสื่อ พินิจนโยบาย -- ปฏิรูปสื่อติดลบ -- สื่อใหม่กับน้ำท่วมเมืองไทย 2554 -- กรณี วิทยุ 1 ปณ. : บทพิสูจน์แรกของการปฏิรูปคลื่นความถี่ ภายใต้ กสทช. -- ประโยชน์สาธารณะกับการปฏิรูปคลื่นความถี่ -- ถอดบทเรียนกำกับดูแลเนื้อหารายการทีวี จากกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ -- ธรรมาภิบาลในการสื่อสารของไทย : จากกรณีไร่ส้มถึงประมูล 3G -- ถึงเวลาปฏิรูปองค์กรวิชาชีพสื่อ หรือยัง? -- สื่อเซนเซอร์ตนเองกับกำกับดูแลตนเองไม่เหมือนกัน -- พิศสื่อ พินิจวัฒนธรรม -- วาทกรรมผิวขาวโฆษณา และความสวยหล่อในสังคมไทย -- "เรยา" ปลุกผี กบว. : ละครไทยกับความรับผิดชอบทางศีลธรรมของใคร? -- สื่อใหม่กับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง : กรณี อินโนเซนส์ ออฟ มุสลิมส์ -- สื่อเซนเซอร์ตัวเอง สื่อไร้รสนิยม และคุกคามสื่อ : จากเหนือเมฆ 2 โก๊ะตี๋ ถึงเอเอสทีวี -- พิศสื่อ พินิจสิทธิการสื่อสาร -- ผู้บริโภคกับสิทธิในการตรวจสอบสื่อ -- ดราม่าจอดำบอลยูโร : ลิขสิทธิ์ สิทธิผู้บริโภค และ การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม -- สิทธิส่วนบุคคล (privacy) ในสังคมไทย -- พิศสื่อ พินิจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง -- ระหว่างโฆษณาชวนเชื่อกับทีวีทางเลือก : ช่องข่าวในโทรทัศน์ดาวเทียม

ความเปลี่ยนแปลงของสื่อไทย : จากแพลทฟอร์มถึงอุดมการณ์ -- ความท้าทายของทีวีดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการรายเดิม -- อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของทีวีสาธารณะในสังคมไทย -- เสรีภาพสื่อ : วาทกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยน? -- วัยรุ่นว้าวุ่น ผู้ใหญ่วิตกจริต : ซีรีส์ฮอร์โมนกับประเด็นกำกับดูแลสื่อใหม่.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544