การพยาบาลผดุงครรภ์. เล่ม 3, สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง.  (Text) (Text)

นันทพร แสนศิริพันธ์ | ฉวี เบาทรวง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Call no.: WY157 .ก635 2555Publication: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 340 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789746727471Other title: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน [Portion of title]Subject(s): ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาลการพยาบาลสูติศาสตร์
Contents:บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์ / จริยาพร ศรีสว่าง -- บทที่ 2 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ / ฉวี เบาทรวง -- บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์และภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / ฉวี เบาทรวง -- บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ ภาวะน้ำคร่ำน้อย ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ และภาวะอาเจียนรุนแรง / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 6 การพยาบาลสตรีมีครรภ์วัยรุ่น สตรีมีครรภ์สูงวัย สตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ สตรีมีครรภ์ที่ใช้สารเสพติดและสตรีมีครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 7 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของการคลอด / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 10 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด / สุสัณหา ยิ้มแย้ม -- บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอด / พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ -- บทที่ 12 การพยาบาลสตรีที่มีบุตรผิดปกติหรือเสียชีวิต /พรรณพิไล ศรีอาภรณ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015227656

พย. 421

พย. 491

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379015227664
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015227672
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015227680
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379015227698
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014287651
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ก635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014287669
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์ / จริยาพร ศรีสว่าง -- บทที่ 2 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ / ฉวี เบาทรวง -- บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์และภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด / ฉวี เบาทรวง -- บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ ภาวะน้ำคร่ำน้อย ภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์ และภาวะอาเจียนรุนแรง / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 6 การพยาบาลสตรีมีครรภ์วัยรุ่น สตรีมีครรภ์สูงวัย สตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ สตรีมีครรภ์ที่ใช้สารเสพติดและสตรีมีครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 7 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของการคลอด / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ / นันทพร แสนศิริพันธ์ -- บทที่ 10 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด / สุสัณหา ยิ้มแย้ม -- บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอด / พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ -- บทที่ 12 การพยาบาลสตรีที่มีบุตรผิดปกติหรือเสียชีวิต /พรรณพิไล ศรีอาภรณ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544