กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน = Civil and commercial code : bills and notes / ตรีเนตร สาระพงษ์.  (Text) (Text)

ตรีเนตร สาระพงษ์
Call no.: KPT938 .ต463 2556Publication: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Description: 440 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2551.ISBN: 9746410962Other title: Civil and commercial code : bills and notes [Parallel title]Subject(s): ตั๋วเงิน -- ไทยLOC classification: KPT938 | .ต463 2556
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือ -- 1.1 ประวัติความเป็นมาของตั๋วเงินในประเทศไทย -- 1.2 พัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงินในต่างประเทศ -- 1.3 ทฤษฎีตราสารเปลี่ยนมือ -- บทที่ 2 หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- 2.1 มาตรา 898 ประเภทของตั๋วเงิน -- 2.2 มาตรา 899 ข้อความในตั๋วเงินจะมีผลก็เฉพาะแต่ข้อความที่กฎหมายระบุให้เขียน -- 2.3 มาตรา 900 ผู้ลงรายมือชื่อในตั๋วเงินต้องรับผิดตามตั๋วเงินนั้น -- 2.4 มาตรา 901 ผู้ลงรายมือชื่อในตั๋วเงินหากไม่เขียนว่ากระทำแทนบุคคลอื่นต้องรับผิด -- 2.5 มาตรา 902 ลายมือชื่อของบุคคลที่ไม่อาจเป็นคู่สัญญาได้ -- 2.6 มาตรา 903 ห้ามผู้ทรงผ่อนเวลาในการใช้เงิน -- 2.7 มาตรา 904 ผู้ทรง -- 2.8 มาตรา 905 ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย -- 2.9 มาตรา 906 คู่สัญญาคนก่อนๆ ในตั๋วเงิน -- 2.10 มาตรา 907 ใบประจำต่อ -- บทที่ 3 หมวดที่ 2 ตั๋วแลกเงิน -- 3.1 ส่วนที่ 1 การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 3.2 ส่วนที่ 2 การรับรองตั๋วเงิน -- 3.3 ส่วนที่ 3 การอาวัล -- 3.4 ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- 3.5 การสอดเข้าแก้หน้า -- 3.6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- 3.7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- บทที่ 5 เช็ค -- บทที่ 6 อายุความ -- บทที่ 7 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT938 .ต463 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348992
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2551.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือ -- 1.1 ประวัติความเป็นมาของตั๋วเงินในประเทศไทย -- 1.2 พัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงินในต่างประเทศ -- 1.3 ทฤษฎีตราสารเปลี่ยนมือ -- บทที่ 2 หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- 2.1 มาตรา 898 ประเภทของตั๋วเงิน -- 2.2 มาตรา 899 ข้อความในตั๋วเงินจะมีผลก็เฉพาะแต่ข้อความที่กฎหมายระบุให้เขียน -- 2.3 มาตรา 900 ผู้ลงรายมือชื่อในตั๋วเงินต้องรับผิดตามตั๋วเงินนั้น -- 2.4 มาตรา 901 ผู้ลงรายมือชื่อในตั๋วเงินหากไม่เขียนว่ากระทำแทนบุคคลอื่นต้องรับผิด -- 2.5 มาตรา 902 ลายมือชื่อของบุคคลที่ไม่อาจเป็นคู่สัญญาได้ -- 2.6 มาตรา 903 ห้ามผู้ทรงผ่อนเวลาในการใช้เงิน -- 2.7 มาตรา 904 ผู้ทรง -- 2.8 มาตรา 905 ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย -- 2.9 มาตรา 906 คู่สัญญาคนก่อนๆ ในตั๋วเงิน -- 2.10 มาตรา 907 ใบประจำต่อ -- บทที่ 3 หมวดที่ 2 ตั๋วแลกเงิน -- 3.1 ส่วนที่ 1 การออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 3.2 ส่วนที่ 2 การรับรองตั๋วเงิน -- 3.3 ส่วนที่ 3 การอาวัล -- 3.4 ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- 3.5 การสอดเข้าแก้หน้า -- 3.6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- 3.7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- บทที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- บทที่ 5 เช็ค -- บทที่ 6 อายุความ -- บทที่ 7 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544