คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ = Family medicine handbook / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ ; บรรณาธิการ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.  (Text) (Text)

สายพิณ หัตถีรัตน์
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
Call no.: WB110 .ส643 2551Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551 [2008]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 330 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2549.ISBN: 9749508777; 9789749508770Other title: Family medicine handbook [Parallel title]Subject(s): แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
Contents:บทที่ 1 มาเป็นหมอครอบครัวกันเถิด -- บทที่ 2 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว -- บทที่ 3 ทักษะการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred care) -- บทที่ 4 แผนภูมิครอบครัว (Genogram) -- บทที่ 5 ผังครอบครัวตามกาลเวลา (Time flow family chart) -- บทที่ 6 วงจรชีวิตครอบครัว หรือวัยครอบครัว (Family life cycle) -- บทที่ 7 ระบบครอบครัว (Family system) -- บทที่ 8 ภาพครอบครัวในตัวผู้ป่วย (Family orientation) -- บทที่ 9 หลักการดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังอย่างมีความหวัง (Palliative medicine) -- บทที่ 10 ตรวจสุขภาพอย่างไรไม่ให้ทุกขภาพ (Periodic health examination) -- บทที่ 11 การมองผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic framework) -- บทที่ 12 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 1 -- บทที่ 13 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 2 -- บทที่ 14 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 1 -- บทที่ 15 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 2 -- บทที่ 16 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- บทที่ 17 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย -- บทที่ 18 เยี่ยมบ้านในเขตเมือง ประสบการณ์จากหาดใหญ่ -- บทที่ 19 เยี่ยมบ้านเด็กที่สงสัยว่าถูกทารุณกรรม -- บทที่ 20 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบเวชศาสตร์ครอบครัว -- บทที่ 21 การประยุกต์ใช้ระบบครอบครัวในเวชปฏิบัติ -- บทที่ 22 ความเจ็บป่วยที่ตรวจไม่พบโรค (No abnormality detected; NAD) -- บทที่ 23 วัณโรคดื้อยากับอาการเจ็บคอเรื้อรัง (Treatment failure for pulmonary TB and chronic sore throat) -- บทที่ 24 การประเมินสุขภาพคู่ครอง (Couple assessment)บทที่ 25 พัฒนาการของคู่ครอง (Couple development cycle) -- บทที่ 26 ความรุนแรงภายในครอบครัว (Couple violence) -- บทที่ 27 การคัดกรองปัญหาสุขภาพทางเพศ (Screening for sexual health problem) -- บทที่ 28 ฤาความรุนแรงระหว่างคู่ครองต้องถูกสมานฉันท์? -- บทที่ 29 การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary team care) -- บทที่ 30 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับ Genomic medicine -- บทที่ 31 Genomic medicine คืออะไร -- บทที่ 32 ตัวอย่างคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ Genomic medicine -- บทที่ 33 การแจ้งข่าวร้ายไม่ให้ร้าย -- บทที่ 34 ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks WB110 .ส643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014686183
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks WB110 .ส643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203443
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WB110 .ส643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379005511994
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2549.

บทที่ 1 มาเป็นหมอครอบครัวกันเถิด -- บทที่ 2 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว -- บทที่ 3 ทักษะการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred care) -- บทที่ 4 แผนภูมิครอบครัว (Genogram) -- บทที่ 5 ผังครอบครัวตามกาลเวลา (Time flow family chart) -- บทที่ 6 วงจรชีวิตครอบครัว หรือวัยครอบครัว (Family life cycle) -- บทที่ 7 ระบบครอบครัว (Family system) -- บทที่ 8 ภาพครอบครัวในตัวผู้ป่วย (Family orientation) -- บทที่ 9 หลักการดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังอย่างมีความหวัง (Palliative medicine) -- บทที่ 10 ตรวจสุขภาพอย่างไรไม่ให้ทุกขภาพ (Periodic health examination) -- บทที่ 11 การมองผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic framework) -- บทที่ 12 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 1 -- บทที่ 13 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 2 -- บทที่ 14 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 1 -- บทที่ 15 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 2 -- บทที่ 16 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- บทที่ 17 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย -- บทที่ 18 เยี่ยมบ้านในเขตเมือง ประสบการณ์จากหาดใหญ่ -- บทที่ 19 เยี่ยมบ้านเด็กที่สงสัยว่าถูกทารุณกรรม -- บทที่ 20 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบเวชศาสตร์ครอบครัว -- บทที่ 21 การประยุกต์ใช้ระบบครอบครัวในเวชปฏิบัติ -- บทที่ 22 ความเจ็บป่วยที่ตรวจไม่พบโรค (No abnormality detected; NAD) -- บทที่ 23 วัณโรคดื้อยากับอาการเจ็บคอเรื้อรัง (Treatment failure for pulmonary TB and chronic sore throat) -- บทที่ 24 การประเมินสุขภาพคู่ครอง (Couple assessment)

บทที่ 25 พัฒนาการของคู่ครอง (Couple development cycle) -- บทที่ 26 ความรุนแรงภายในครอบครัว (Couple violence) -- บทที่ 27 การคัดกรองปัญหาสุขภาพทางเพศ (Screening for sexual health problem) -- บทที่ 28 ฤาความรุนแรงระหว่างคู่ครองต้องถูกสมานฉันท์? -- บทที่ 29 การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary team care) -- บทที่ 30 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับ Genomic medicine -- บทที่ 31 Genomic medicine คืออะไร -- บทที่ 32 ตัวอย่างคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ Genomic medicine -- บทที่ 33 การแจ้งข่าวร้ายไม่ให้ร้าย -- บทที่ 34 ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544