การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ.  (Text) (Text)

ศิวพร อึ้งวัฒนา | พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Call no.: WY106 .ก6444 2555Publication: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ค, 262 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789746727068Subject(s): การพยาบาลอนามัยชุมชน
Contents:บทที่ 1 วิวัฒนการของการสาธารณสุข และการพยาบาลชุมชน -- บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ หลักการ และมาตรการทางสาธารณสุข -- บทที่ 3 การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และกระบวนการพยาบาลชุมชน -- บทที่ 4 การทำแผนที่ชุมชน -- บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล -- บทที่ 7 การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา -- บทที่ 8 การวางแผน -- บทที่ 9 การเขียนโครงการ -- บทที่ 10 การดำเนิน และการประเมินผล -- บทที่ 11 การบริการอนามัยครอบครัว : แนวคิดและกระบวนการเยี่ยมบ้าน -- บทที่ 12 การบริการอนามัยโรงเรียน -- 13 การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 14 การบริการอาชีวอนามัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks WY106 .ก6444 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203096
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks WY106 .ก6444 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014203104
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY106 .ก6444 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014287677

พย. 492

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY106 .ก6444 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 11/11/2021 31379014287685
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 วิวัฒนการของการสาธารณสุข และการพยาบาลชุมชน -- บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ หลักการ และมาตรการทางสาธารณสุข -- บทที่ 3 การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และกระบวนการพยาบาลชุมชน -- บทที่ 4 การทำแผนที่ชุมชน -- บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล -- บทที่ 7 การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา -- บทที่ 8 การวางแผน -- บทที่ 9 การเขียนโครงการ -- บทที่ 10 การดำเนิน และการประเมินผล -- บทที่ 11 การบริการอนามัยครอบครัว : แนวคิดและกระบวนการเยี่ยมบ้าน -- บทที่ 12 การบริการอนามัยโรงเรียน -- 13 การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 14 การบริการอาชีวอนามัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544