มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง / บรรณาธิการ กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, สายพิณ คูสมิทธิ.  (Text) (Text)

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง | สายพิณ คูสมิทธิ | กรมอนามัย. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
Call no.: DOC 2012 621660Publication: นนทบุรี : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 20 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.Subject(s): วัยรุ่น -- บริการทางการแพทย์วัยรุ่น -- การให้คำปรึกษา
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2012 621660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014204680
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2011 624662 แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ / DOC 2011 626624 การต่อต้านการก่อความไม่สงบในมลายา : DOC 2011 626645 อาเซียน 2015 = DOC 2012 621660 มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง / DOC 2012 624274 คู่มือการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน / DOC 2012 625278 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (2555-2557). DOC 2012 625282 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544