เศรษฐศาสตร์สำหรับเยาวชน : หลักคิดและสาระสำคัญ = [Economic foundation] / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.  (Text) (Text)

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Call no.: ECON HB 2012 621794Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 184 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165086011Other title: Economic foundation [Parallel title]Subject(s): เศรษฐศาสตร์
Contents:ส่วนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 1 ว่าด้วยความคุ้ม-ไม่คุ้ม -- บทที่ 2 ว่าด้วยความต้องการและการสนองความต้องการ -- บทที่ 3 ว่าด้วยการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม -- บทที่ 4 ว่าด้วยการกำหนดราคาและมูลค่าของสินค้าและบริการ -- บทที่ 5 ว่าด้วยบทบาทของ "เงิน" -- บทที่ 6 ว่าด้วยการแข่งขันและการผูกขาดในตลาดการค้า -- บทที่ 7 ว่าด้วยรายได้, การบริโภคและการออม -- ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ -- บทที่ 8 ว่าด้วยวัตถุประสงค์แห่งนโยบายเศรษฐกิจ -- บทที่ 9ว่าด้วยนโยบายและเครื่องมือแห่งนโยบายเศรษฐกิจ -- บทที่ 10 ว่าด้วยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 11 ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ -- บทที่ 12 ว่าด้วยความเป็นธรรมและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 13 ว่าด้วยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- 14 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks ECON HB 2012 621794 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014203112

AP 164 ภาคการศึกษาที่ 1

รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 1 ว่าด้วยความคุ้ม-ไม่คุ้ม -- บทที่ 2 ว่าด้วยความต้องการและการสนองความต้องการ -- บทที่ 3 ว่าด้วยการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม -- บทที่ 4 ว่าด้วยการกำหนดราคาและมูลค่าของสินค้าและบริการ -- บทที่ 5 ว่าด้วยบทบาทของ "เงิน" -- บทที่ 6 ว่าด้วยการแข่งขันและการผูกขาดในตลาดการค้า -- บทที่ 7 ว่าด้วยรายได้, การบริโภคและการออม -- ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ -- บทที่ 8 ว่าด้วยวัตถุประสงค์แห่งนโยบายเศรษฐกิจ -- บทที่ 9ว่าด้วยนโยบายและเครื่องมือแห่งนโยบายเศรษฐกิจ -- บทที่ 10 ว่าด้วยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 11 ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ -- บทที่ 12 ว่าด้วยความเป็นธรรมและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 13 ว่าด้วยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- 14 ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544