รายงานคู่ขนานและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : ประเทศไทย = [Shadow report on eliminating racial discrimination : Thailand] / จัดทำโดย พันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ; แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.  (Text) (Text)

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ | พันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
Call no.: KPT2467.ช32 ร64 2555Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2555 [2012]Description: 141 หน้า : ภาพประกอบNotes: นำเสนอต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ องค์การสหประชาชาติ.; เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.ISBN: 9786169093640Other title: Shadow report on eliminating racial discrimination : Thailand [Parallel title] | การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในประเทศไทย : รายงานคู่ขนานและข้อสังเกตเชิงสรุป ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ [Other title]Subject(s): การกีดกันทางเชื้อชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยRace discrimination -- Law and legislation -- ThailandLOC classification: KPT2467.ช32 | ร64 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ช32 ร64 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015446470
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2467.ช32 ร64 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015446488
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2467.ช32 ร64 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014144217
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2465 .ค743 2562 คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 / KPT2465 .อ63 2556 ปัญหานิติวิธีที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในคำวินิจฉัยที่ 15/2555 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2467.ช32 ร64 2555 รายงานคู่ขนานและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : ประเทศไทย = [Shadow report on eliminating racial discrimination : Thailand] / KPT2467.ช32 ร64 2555 รายงานคู่ขนานและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : ประเทศไทย = [Shadow report on eliminating racial discrimination : Thailand] / KPT2467.ส34 ม64 สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / KPT2467.ส34 ม64 สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / KPT2467.ส34 ม64 สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง /

นำเสนอต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ องค์การสหประชาชาติ.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544