พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  (Text) (Text)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Call no.: DOC 2008 622244Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2551 [2008]Description: 16 หน้าSubject(s): สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2008 622244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014151246
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2008 622244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015092373
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2008 622244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015028146
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2008 519849 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / DOC 2008 519849 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / DOC 2008 562422 ห้องเรียนทอผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม / DOC 2008 622244 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) / DOC 2009 529813 การบริหารจัดการชายแดน = DOC 2009 611041 กฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / DOC 2009 611041 กฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544