โครงการการศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม
Call no.: HV1484.ท92 ค9416 2555Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2555 [2012]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบNotes: เสนอต่อ ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.Other title: การศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด [Portion of title]Subject(s): การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- ไทยผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HV1484.ท92 | ค9416 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014150941
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014222351
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014200043
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013910204
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014200035
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ค9416 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014200068
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV1484.ท92 ค94 โครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ค756 คู่มือสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 / HV1484.ท92 ค942 2552 โครงการตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย = HV1484.ท92 ค9416 2555 โครงการการศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ค9416 2555ก โครงการการศึกษารูปแบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด : HV1484.ท92 ฉ63 2557 ความต้องการของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการด้านการท่องเที่ยว / HV1484.ท92 ผ83 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) /

เสนอต่อ ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544