เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำ : สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ. 2555 สำนักงานปฏิรูป (สปร.) / ข้อมูลและเรียบเรียง พลเดช ปิ่นประทีป, อนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล.  (Text) (Text)

พลเดช ปิ่นประทีป
อนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล | สำนักงานปฏิรูป | สมัชชาปฏิรูประดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2555 : กรุงเทพฯ)
Call no.: HN700.55.ก8 พ486 2556Call no.: SOCY HN 2013 622348Publication: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 223 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การวางแผนทางสังคม -- ไทย -- การประชุมไทย -- นโยบายสังคม -- การประชุมLOC classification: HN700.55.ก8 | พ486 2556
Contents:บทนำ -- ส่วนที่ 1 เปิดเวทีงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 -- ส่วนที่ 2 บันทึกบรรยากาศการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ -- ส่วนที่ 3 ติดตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 -- ส่วนที่ 4 ประชุมวิชาการ -- ส่วนที่ 5 ตลาดนัดปฏิรูป -- ส่วนที่ 6 พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย -- บทส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 พ486 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014151063
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก8 พ486 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015343024
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 พ486 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015343016
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 พ486 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015193288
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HN700.55.ก8 ป4628 2562 ล. 1 ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส. HN700.55.ก8 พ46 2544 พระธรรมปิฎก ประเวศ วะสี เอกวิทย์ ณ ถลาง : วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / HN700.55.ก8 พ47 2551 ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต / HN700.55.ก8 พ486 2556 เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำ : สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ. 2555 สำนักงานปฏิรูป (สปร.) / HN700.55.ก8 พ633 วิสัยทัศน์ประเทศไทย--สู่ปี 2570 : HN700.55.ก8 ม57 2554 มอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง" : รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / HN700.55.ก8 ม57 2554 มอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง" : รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /

บทนำ -- ส่วนที่ 1 เปิดเวทีงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 -- ส่วนที่ 2 บันทึกบรรยากาศการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ -- ส่วนที่ 3 ติดตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 -- ส่วนที่ 4 ประชุมวิชาการ -- ส่วนที่ 5 ตลาดนัดปฏิรูป -- ส่วนที่ 6 พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย -- บทส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544