ทำ ธรรมนูญ : ธรรมนูญประชาชนเพื่อการจัดการตนเอง / เรียบเรียง สลิลทิพย์ เชียงทอง และ อินทิรา วิทยสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.  (Text) (Text)

สลิลทิพย์ เชียงทอง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์ | ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ | สำนักงานปฏิรูป
Call no.: KPT2920 .ส46 2556Call no.: LAW KPT 2013 622533Publication: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 62 หน้า : ภาพสีประกอบSubject(s): องค์กรชุมชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2920 | .ส46 2556
Contents:1 ปลดพันธนาการสู่อิสรภาพ -- 2 ทำความเข้าใจอำนาจที่แท้จริง -- 3 สิทธิที่ต้องใช้ -- 4 ปฏิบัติการทางปัญญาสู่ธรรมนูญประชาชน -- 5 สู่อิสรภาพ -- ข้อแนะนำ -- ข้อแตกต่างระหว่างข้อบัญญัติท้องถิ่นกับธรรมนูญประชาชน -- รายชื่อพื้นที่เรียนรู้.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-05 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014151105
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015193171
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014188727
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2013 616390 การจำนำสิทธิเรียกร้องไม่มีตราสาร / LAW KPT 2013 620380 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2013 621070 คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า / LAW KPT 2013 622533 ทำ ธรรมนูญ : LAW KPT 2013 625155 ท่องตัวบท จำหลักได้ - แม่นฎีกา ป.วิ.อาญา / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KZ 2013 616406 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความคุ้มกันของรัฐและทรัพย์สินของรัฐจากเขตอำนาจ ค.ศ. 2004 :

1 ปลดพันธนาการสู่อิสรภาพ -- 2 ทำความเข้าใจอำนาจที่แท้จริง -- 3 สิทธิที่ต้องใช้ -- 4 ปฏิบัติการทางปัญญาสู่ธรรมนูญประชาชน -- 5 สู่อิสรภาพ -- ข้อแนะนำ -- ข้อแตกต่างระหว่างข้อบัญญัติท้องถิ่นกับธรรมนูญประชาชน -- รายชื่อพื้นที่เรียนรู้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544