ปฏิญญาเพชรบุรี / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ; บรรณาธิการวิชาการ หทัยชนก บัวเจริญ.  (Text) (Text)

หทัยชนก บัวเจริญ | เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Call no.: PLSC JS 2011 622778Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 167 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162350665Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืององค์กรชุมชน -- ไทย
Contents:ปฏิญญาเพชรบุรี / โดย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก -- บทนำ -- ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากเวทีนโยบายสาธารณะ -- (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และประมวลความคิดเห็น -- การจัดการภัยพิบัติ -- การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน -- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน -- การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม -- เกษตรกรรมยั่งยืน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2011 622778 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/08/2020 31379014150446
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
PLSC JQ 2012 622825 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / PLSC JQ 2013 616668 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ / PLSC JQ 2013 624116 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / PLSC JS 2011 622778 ปฏิญญาเพชรบุรี / PLSC JS 2013 621624 เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56 / PLSC JS 2013 621679 คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. / PLSC JC 2015 646479 เสรีนิยมกับประชาธิปไตย /

ปฏิญญาเพชรบุรี / โดย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก -- บทนำ -- ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากเวทีนโยบายสาธารณะ -- (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ และประมวลความคิดเห็น -- การจัดการภัยพิบัติ -- การจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน -- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน -- การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม -- เกษตรกรรมยั่งยืน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544