บทบาทของคณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้งของรัฐและองค์กรอาสาสมัครเอกชน สังเกตการณ์การเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ : ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / โดย สีดา สอนศรี.  (Text) (Text)

สีดา สอนศรี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Call no.: JQ1418 .ส63 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2556] [2013]Description: 109, [56] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2544.Subject(s): การเลือกตั้ง -- ฟิลิปปินส์การเลือกตั้ง -- ไทยการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง -- ฟิลิปปินส์การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง -- ไทยLOC classification: JQ1418 | .ส63 2556
Contents:บทนำ -- พื้นฐานการเมืองการปกครองกับการเลือกตั้ง -- ความเป็นมาของคอมมิเลค -- บทบาทของคอมมิเลค -- รัฐธรรมนูญกับบทบาทของคอมมิเลค -- โครงสร้างของคอมมิเลค -- ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- กฎหมายและคำสั่งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคอมมิเลค -- การพิจารณาคดีฟ้องร้องต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- ข้อเสนอของคอมมิเลคในการปรับปรุงการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อพฤษภาคม 1998 ให้ทันสมัยต่อรัฐสภา -- กรณีตัวอย่างการโกงการเลือกตั้งที่คอมมิเลคได้รับการการร้องเรียน -- ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของฟิลิปินส์ -- องค์กรอาสาสมัครประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ -- นัมเฟรล -- กำเนิดนัมเฟรล -- สมาชิกของนัมเฟรล -- เครือข่ายของนัมเฟรล -- แผนปฏิบัติงานของนัมเฟรลในแต่ละครั้ง -- องค์การอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 1992, 1998 และ 2001 -- ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเทศไทย -- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย -- ฟิลิปปินส์ควบคุมการเลือกตั้งอย่างไร -- หน่วยสังเกตการณ์การเลือกตั้งนัมเฟรล (NAMREAL) -- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กับนัมเฟรล -- องค์กรกลางดูแลการเลือกตั้ง กับบทบาทขององค์กรเอกชน ความเป็นไปได้ในประเทศไทยพันธมิตรประชาธิปไตย-ฟิลิปปินส์ บทเรียนสำหรับประเทศไทย -- ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและองค์กรกลาง -- ข้อคิดสำหรับองค์กรเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทย -- คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยจะไปทางไหน -- การเลือกตั้งฟิลิปปินส์-ไทย -- ฟิลิปปินส์หาเสียงเลือกตั้งกันอย่างไร -- คณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนที่ 1) -- คณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้ง กรณีประเทศฟิลิปปินส์ ข้อคิดสำหรับประเทศไทย(ตอนที่ 2) -- การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ -- คอราซอน อากีโน กับการร่างรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ -- คณะกรรมการการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ : ข้อคิดสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย -- ข้อคิดสำหรับวุฒิสมาชิกไทย -- สัมผัสฟิลิปปินส์ ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัย -- ภาคผนวก ก COMELEC -- ภาคผนวก ข องค์กรอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งเอกชน -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1418 .ส63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014220132
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2544.

บทนำ -- พื้นฐานการเมืองการปกครองกับการเลือกตั้ง -- ความเป็นมาของคอมมิเลค -- บทบาทของคอมมิเลค -- รัฐธรรมนูญกับบทบาทของคอมมิเลค -- โครงสร้างของคอมมิเลค -- ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- กฎหมายและคำสั่งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคอมมิเลค -- การพิจารณาคดีฟ้องร้องต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- ข้อเสนอของคอมมิเลคในการปรับปรุงการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อพฤษภาคม 1998 ให้ทันสมัยต่อรัฐสภา -- กรณีตัวอย่างการโกงการเลือกตั้งที่คอมมิเลคได้รับการการร้องเรียน -- ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของฟิลิปินส์ -- องค์กรอาสาสมัครประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ -- นัมเฟรล -- กำเนิดนัมเฟรล -- สมาชิกของนัมเฟรล -- เครือข่ายของนัมเฟรล -- แผนปฏิบัติงานของนัมเฟรลในแต่ละครั้ง -- องค์การอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 1992, 1998 และ 2001 -- ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเทศไทย -- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย -- ฟิลิปปินส์ควบคุมการเลือกตั้งอย่างไร -- หน่วยสังเกตการณ์การเลือกตั้งนัมเฟรล (NAMREAL) -- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กับนัมเฟรล -- องค์กรกลางดูแลการเลือกตั้ง กับบทบาทขององค์กรเอกชน ความเป็นไปได้ในประเทศไทย

พันธมิตรประชาธิปไตย-ฟิลิปปินส์ บทเรียนสำหรับประเทศไทย -- ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและองค์กรกลาง -- ข้อคิดสำหรับองค์กรเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทย -- คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยจะไปทางไหน -- การเลือกตั้งฟิลิปปินส์-ไทย -- ฟิลิปปินส์หาเสียงเลือกตั้งกันอย่างไร -- คณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีประเทศฟิลิปปินส์ (ตอนที่ 1) -- คณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้ง กรณีประเทศฟิลิปปินส์ ข้อคิดสำหรับประเทศไทย(ตอนที่ 2) -- การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ -- คอราซอน อากีโน กับการร่างรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ -- คณะกรรมการการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ : ข้อคิดสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย -- ข้อคิดสำหรับวุฒิสมาชิกไทย -- สัมผัสฟิลิปปินส์ ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัย -- ภาคผนวก ก COMELEC -- ภาคผนวก ข องค์กรอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งเอกชน -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544