รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.  (Text) (Text)

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Call no.: JQ1749.ก79 พ45 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2556] [2013]Description: ก-ข, 336 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2539 ของ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ISBN: 9746214226Other title: คณะกรรมการการเลือกตั้ง [Portion of title]Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งการเลือกตั้ง -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1749.ก79 | พ45 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย -- บทที่ 3 บริบทการเมืองการปกครองไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง -- บทที่ 4 การบริหารการเลือกตั้งของไทย -- บทที่ 5 องค์กรกลางในการเลือกตั้งของไทย -- บทที่ 6 คณะกรรมการการเลือกตั้งของนานาประเทศ -- บทที่ 7 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- ข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย -- ภาคผนวก 1 คำชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยต่อร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับ คปก.) -- ภาคผนวก 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งกับการจัดการเลือกตั้งในมาเลเซีย -- ภาคผนวก 3 การสัมมนา เรื่อง "คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ" -- ภาคผนวก 4 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ถอดเทปคำสัมภาษณ์) -- ภาคผนวก 5 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับต่าง ๆ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก79 พ45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014219878
รายการจองทั้งหมด: 0

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2539 ของ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย -- บทที่ 3 บริบทการเมืองการปกครองไทยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง -- บทที่ 4 การบริหารการเลือกตั้งของไทย -- บทที่ 5 องค์กรกลางในการเลือกตั้งของไทย -- บทที่ 6 คณะกรรมการการเลือกตั้งของนานาประเทศ -- บทที่ 7 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- ข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย -- ภาคผนวก 1 คำชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยต่อร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับ คปก.) -- ภาคผนวก 2 คณะกรรมการการเลือกตั้งกับการจัดการเลือกตั้งในมาเลเซีย -- ภาคผนวก 3 การสัมมนา เรื่อง "คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ" -- ภาคผนวก 4 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ถอดเทปคำสัมภาษณ์) -- ภาคผนวก 5 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับต่าง ๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544