คำบรรยายกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy law and business rehabilitation / โดย กมล ธีรเวชพลกุล.  (Text) (Text)

กมล ธีรเวชพลกุล
Call no.: KPT1942 .ก944 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Description: 679 หน้าISBN: 9786163218346Other title: Bankruptcy law and business rehabilitation [Parallel title]Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยการฟื้นตัวบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .ก944 2556
Contents:บทที่ 1. หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย -- บทที่ 2. ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 3. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 4. การสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 5. การขอประนอมหนี้ของลูกหนี้และการพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 6. การดำเนินคดีล้มละลายบางประเภท -- บทที่ 7. การบังคับคดีล้มละลายต่อทรัพย์สินของหนี้โดยตรง -- บทที่ 8. การบังคับคดีล้มละลายต่อทรัพย์สินของลูกหนี้โดยทางอ้อม -- บทที่ 9. การแบ่งทรัพย์สิน และการปิดคดี -- บทที่ 10. การปลดจากล้มละลายและการยกเลิกการล้มละลาย -- บทที่ 11. กระบวนพิจารณาในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- บทที่ 12. การสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 13. การพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 14. ผลของการสั่งรับคำร้องขอกับมาตรการคุ้มครองกิจการ (Automatic Stay) -- บทที่ 15. การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- บทที่ 16. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 17. มาตรการเพิ่มมูลค่าแห่งทรัพย์สินของลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 18. ค่าธรรมเนียมและการอุทธรณ์คดีล้มละลาย -- ภาคผนวก แผนภูมิแสดงความแตกต่าง คดีฟื้นฟูกิจการ - คดีล้มละลายธรรมดา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622837 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012348141
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622837 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014221676
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622837 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014221668
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1942 .ก944 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014221643
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1942 .ก944 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014221650
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT1942 .ก944 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014221635
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ก944 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014221593
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ก944 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014221627
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 621271 คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / LAW KPT 2013 621271 คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / LAW KPT 2013 621562 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน = LAW KPT 2013 622837 คำบรรยายกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ = LAW KPT 2013 622913 เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = LAW KPT 2013 622950 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / LAW KPT 2013 623068 ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 /

บทที่ 1. หลักเกณฑ์การฟ้องและการพิจารณาคดีล้มละลาย -- บทที่ 2. ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 3. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 4. การสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 5. การขอประนอมหนี้ของลูกหนี้และการพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 6. การดำเนินคดีล้มละลายบางประเภท -- บทที่ 7. การบังคับคดีล้มละลายต่อทรัพย์สินของหนี้โดยตรง -- บทที่ 8. การบังคับคดีล้มละลายต่อทรัพย์สินของลูกหนี้โดยทางอ้อม -- บทที่ 9. การแบ่งทรัพย์สิน และการปิดคดี -- บทที่ 10. การปลดจากล้มละลายและการยกเลิกการล้มละลาย -- บทที่ 11. กระบวนพิจารณาในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- บทที่ 12. การสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 13. การพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 14. ผลของการสั่งรับคำร้องขอกับมาตรการคุ้มครองกิจการ (Automatic Stay) -- บทที่ 15. การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- บทที่ 16. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 17. มาตรการเพิ่มมูลค่าแห่งทรัพย์สินของลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 18. ค่าธรรมเนียมและการอุทธรณ์คดีล้มละลาย -- ภาคผนวก แผนภูมิแสดงความแตกต่าง คดีฟื้นฟูกิจการ - คดีล้มละลายธรรมดา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544