ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.  (Text) (Text)

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
Call no.: KPT920 .ส425 2556 ต. 1Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556 [2013]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 441 หน้าISBN: 9789749432846Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ [Portion of title]Subject(s): กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อกฎหมายธุรกิจ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT920 | .ส425 2556 ต. 1
Contents:พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221742
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221759
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221767
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014424734
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014221734
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 622895 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014221726
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221684
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221692
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014221700
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT920 .ส364 2551 คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 2 : KPT920 .ส364 2551 คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 2 : KPT920 .ส425 2556 ต. 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / KPT920 .ส425 2556 ต. 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / KPT920 .ส425 2556 ต. 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / KPT920 .ส425 2557 ต. 3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 3, บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / KPT920 .ส425 2557 ต. 3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 3, บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท /

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย -- หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544