ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Call no.: KPT3075 .ธ44 2555Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบNotes: เรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน.; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552.Subject(s): กฎหมายสาธารณสุข -- ไทยนโยบายสาธารณสุข -- ไทยบริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3075 | .ธ44 2555
Contents:หมวด 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ -- หมวด 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ -- หมวด 3 การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ -- หมวด 4 การเสริมสร้างสุขภาพ -- หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ -- หมวด 6 การบริการสาธารธสุขและการควบคุมคุณภาพ -- หมวด 7 การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ -- หมวด 8 การคุ้มครองผู้บริโภค -- หมวด 9 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ -- หมวด 10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ -- หมวด 11 การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข -- หมวด 12 การเงินการคลังด้านสุขภาพ -- ลำดับเหตุการณ์สำคัญของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2012 623003 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014223334
รายการจองทั้งหมด: 0

เรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552.

หมวด 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ -- หมวด 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ -- หมวด 3 การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ -- หมวด 4 การเสริมสร้างสุขภาพ -- หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ -- หมวด 6 การบริการสาธารธสุขและการควบคุมคุณภาพ -- หมวด 7 การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ -- หมวด 8 การคุ้มครองผู้บริโภค -- หมวด 9 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ -- หมวด 10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ -- หมวด 11 การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข -- หมวด 12 การเงินการคลังด้านสุขภาพ -- ลำดับเหตุการณ์สำคัญของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544