ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: LAW KPT 2013 623068Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 103 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.ISBN: 9786162692314Subject(s): การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 -- ประมวลกฎหมายที่ดิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน -- หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน -- หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน -- หมวด 5 การรังวัดที่ดิน -- หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม -- หมวด 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา -- หมวด 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว -- หมวด 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท -- หมวด 10 การค้าที่ดิน -- หมวด 11 ค่าธรรมเนียม -- หมวด 12 บทกำหนดโทษ -- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน -- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books LAW KPT 2013 623068 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013920062
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 623068 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014225750
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2013 623068 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014225743
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 -- ประมวลกฎหมายที่ดิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน -- หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน -- หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน -- หมวด 5 การรังวัดที่ดิน -- หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม -- หมวด 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา -- หมวด 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว -- หมวด 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท -- หมวด 10 การค้าที่ดิน -- หมวด 11 ค่าธรรมเนียม -- หมวด 12 บทกำหนดโทษ -- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน -- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544