คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Local cooperation manual / โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ.  (Text) (Text)

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น
Call no.: JS7153.3.ก2 น242 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2551?] [2008?]Description: ก-ฌ, 139 หน้า : ภาพประกอบOther title: Local cooperation manual [Parallel title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยการประสานงานของส่วนราชการ -- ไทยLOC classification: JS7153.3.ก2 | น242 2551
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ประเด็น-ถามตอบข้อหารือในการทำงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 น242 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/03/2021 31379014156716
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 น242 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679121
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 น242 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679139
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก2 น242 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014156724
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2008 623099 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014358627
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ประเด็น-ถามตอบข้อหารือในการทำงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544