120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / คณะทำงานและกองบรรณาธิการจัดทำหนังสือ วรนุช สุนทรวินิต ... [และคนอื่น ๆ] ; กองบรรณาธิการบรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ฯ นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Contributor(s): วรนุช สุนทรวินิต | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: DS582.7 .ก135 2556Publication: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Description: 324 หน้า : ภาพสีประกอบ.Notes: โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556.ISBN: 9786161603878.Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก.Subject(s): ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484
Contents:
ตอนที่ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระปกเกล้ากับเด็ก ๆ -- หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- เรียนรู้ตลอดชีวิต แก้วิกฤตของสังคมตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีของชาติไทย -- โขนหลวง - ละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ประทับต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ -- พระราชขันติธรรมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 เพื่ออะไรบ้าง? -- ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7 -- พระมหากษัตริย์ผู้โปรดการอ่านหนังสือ -- สอนอย่างไรให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ -- ตอนที่ 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แหล่งศึกษาพระราชจริยาวัตรและรัชสมัย -- บรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ตอนที่ 3 กลาลานุกรม 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง (พ.ศ. 2436 - 2556) -- บทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2013 623113 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014156435
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015188247
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015188262
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015188254
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014156443
รายการจองทั้งหมด: 0

โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556.

ตอนที่ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระปกเกล้ากับเด็ก ๆ -- หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- เรียนรู้ตลอดชีวิต แก้วิกฤตของสังคมตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีของชาติไทย -- โขนหลวง - ละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ประทับต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ -- พระราชขันติธรรมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 เพื่ออะไรบ้าง? -- ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7 -- พระมหากษัตริย์ผู้โปรดการอ่านหนังสือ -- สอนอย่างไรให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ -- ตอนที่ 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แหล่งศึกษาพระราชจริยาวัตรและรัชสมัย -- บรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ตอนที่ 3 กลาลานุกรม 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง (พ.ศ. 2436 - 2556) -- บทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455