120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / คณะทำงานและกองบรรณาธิการจัดทำหนังสือ วรนุช สุนทรวินิต ... [และคนอื่น ๆ] ; กองบรรณาธิการบรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ฯ นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วรนุช สุนทรวินิต | นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
Call no.: DS582.7 .ก135 2556Publication: [นนทบุรี] : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 324 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556.ISBN: 9786161603878Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ผ่านฟ้า ประชาธิปกSubject(s): ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484LOC classification: DS582.7 | .ก135 2556
Contents:ตอนที่ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระปกเกล้ากับเด็ก ๆ -- หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- เรียนรู้ตลอดชีวิต แก้วิกฤตของสังคมตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีของชาติไทย -- โขนหลวง - ละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ประทับต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ -- พระราชขันติธรรมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 เพื่ออะไรบ้าง? -- ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7 -- พระมหากษัตริย์ผู้โปรดการอ่านหนังสือ -- สอนอย่างไรให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ -- ตอนที่ 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แหล่งศึกษาพระราชจริยาวัตรและรัชสมัย -- บรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ตอนที่ 3 กลาลานุกรม 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง (พ.ศ. 2436 - 2556) -- บทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014156435
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015188247
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS582.7 .ก135 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014156443
รายการจองทั้งหมด: 0

โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 120 ปี คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 พฤศจิกายน 2556.

ตอนที่ 1 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระปกเกล้ากับเด็ก ๆ -- หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- เรียนรู้ตลอดชีวิต แก้วิกฤตของสังคมตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีของชาติไทย -- โขนหลวง - ละครหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ประทับต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ -- พระราชขันติธรรมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมาราชา -- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 เพื่ออะไรบ้าง? -- ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 7 -- พระมหากษัตริย์ผู้โปรดการอ่านหนังสือ -- สอนอย่างไรให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ -- ตอนที่ 2 ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แหล่งศึกษาพระราชจริยาวัตรและรัชสมัย -- บรรณานุกรมหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -- ตอนที่ 3 กลาลานุกรม 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง (พ.ศ. 2436 - 2556) -- บทกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544