50 คำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร / เบน ดูเปร่ เขียน ; สุริยา นภาพร แปล.  (Text) (Text)

ดูเปร่, เบน
สุริยา นภาพร
Call no.: BD28 .ด73 2556Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 294 หน้าNotes: แปลจาก: 50 big ideas you really need to know.ISBN: 9786163873521Other title: ห้าสิบคำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไรSubject(s): ปรัชญาLOC classification: BD28 | .ด73 2556
Contents:บทนำ ปรัชญา -- 01 คตินิยมแบบเพลโต -- 02 คตินิยมแบบอาริสโตเติล -- 03 กฎทอง -- 04 การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น -- 05 เสรีภาพ -- 06 การยอมรับในความแตกต่าง -- 07 วิมตินิยม -- 08 เหตุผล -- 09 การลงโทษ -- 10 สสารนิยม -- 11 สัมพัทธนิยม -- 12 ประโยชน์นิยม -- 13 อัตถิภาวนิยม -- ศาสนา -- 14 ความชั่วร้าย -- 15 ชะตากรรม -- 16 วิญญาณ -- 17 ศรัทธา -- 18 มูลฐานนิยม -- 19 อเทวนิยม -- 20 ฆราวาสนิยม -- 21 รังสรรค์นิยม -- การเมือง -- 22 สงคราม -- 23 หน้าที่ -- 24 ยูโทเปีย -- 25 เสรีนิยม -- 26 ประชาธิปไตย -- 27 อนุรักษนิยม -- 28 จักรวรรดินิยม -- 29 แนวคิดชาตินิยม -- 30 พหุวัฒนธรรมนิยม -- 31 สัญญาประชาคม -- 32 สาธารณรัฐนิยม -- 33 ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- 34 ลัทธิฟาสซิสต์ -- 35 ลัทธิเชื้อชาตินิยม -- 36 สตรีนิยม -- 37 อิสลามนิยม -- เศรษฐศาสตร์ -- 38 ทุนนิยม -- 39 โลกาภิวัฒน์ -- ศิลปะ -- 40 คลาสสิกนิยม -- 41 จินตนิยม -- 42 คตินิยมสมัยใหม่ -- 43 ลัทธิเหนือจริง -- 44 การเซ็นเซอร์ -- วิทยาศาสตร์ -- 45 วิวัฒนาการ -- 46 ไกอา -- 47 ภาวะไร้ระเบียบ -- 48 สัมพัทธภาพ -- 49 กลศาสตร์ควอนตัม -- 50 บิ๊กแบง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BD28 .ด73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014314919
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BD28 .ด73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014261730
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BD28 .ด73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014261748
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BD28 .ด73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014397245
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: 50 big ideas you really need to know.

บทนำ ปรัชญา -- 01 คตินิยมแบบเพลโต -- 02 คตินิยมแบบอาริสโตเติล -- 03 กฎทอง -- 04 การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น -- 05 เสรีภาพ -- 06 การยอมรับในความแตกต่าง -- 07 วิมตินิยม -- 08 เหตุผล -- 09 การลงโทษ -- 10 สสารนิยม -- 11 สัมพัทธนิยม -- 12 ประโยชน์นิยม -- 13 อัตถิภาวนิยม -- ศาสนา -- 14 ความชั่วร้าย -- 15 ชะตากรรม -- 16 วิญญาณ -- 17 ศรัทธา -- 18 มูลฐานนิยม -- 19 อเทวนิยม -- 20 ฆราวาสนิยม -- 21 รังสรรค์นิยม -- การเมือง -- 22 สงคราม -- 23 หน้าที่ -- 24 ยูโทเปีย -- 25 เสรีนิยม -- 26 ประชาธิปไตย -- 27 อนุรักษนิยม -- 28 จักรวรรดินิยม -- 29 แนวคิดชาตินิยม -- 30 พหุวัฒนธรรมนิยม -- 31 สัญญาประชาคม -- 32 สาธารณรัฐนิยม -- 33 ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- 34 ลัทธิฟาสซิสต์ -- 35 ลัทธิเชื้อชาตินิยม -- 36 สตรีนิยม -- 37 อิสลามนิยม -- เศรษฐศาสตร์ -- 38 ทุนนิยม -- 39 โลกาภิวัฒน์ -- ศิลปะ -- 40 คลาสสิกนิยม -- 41 จินตนิยม -- 42 คตินิยมสมัยใหม่ -- 43 ลัทธิเหนือจริง -- 44 การเซ็นเซอร์ -- วิทยาศาสตร์ -- 45 วิวัฒนาการ -- 46 ไกอา -- 47 ภาวะไร้ระเบียบ -- 48 สัมพัทธภาพ -- 49 กลศาสตร์ควอนตัม -- 50 บิ๊กแบง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544