ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (Text) (Text)

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Call no.: BQ4570.ก55 พ36694 2553กPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553 [2010]Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2Description: 258 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.ISBN: 9786167259079; 6167259070Subject(s): พุทธศาสนากับการเมืองประชาธิปไตยLOC classification: BQ4570.ก55 | พ36694 2553ก
Contents:ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้ -- ภาค 1 การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย -- 1. ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่างแต่ต้องมีเนื้อใน -- 2. ประชาธิปไตย จะเป็นจริงเมื่อผู้ใช้อำนาจเป็นธรรมาธิปไตย -- 3. ประชาธิปไตย จะยืนยงต้องครบสามหลักใหญ่ -- ภาค 2 ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย -- ภาค 3 บทเรียน หรือ บทเลียนในการพัฒนาประชาธิปไตย มองให้ลึก นึกให้ไกล ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 -- คำถาม 10 ข้อ -- มองให้ลึก นึกให้ไกล (ถาม-ตอบ) -- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) -- 1. เป็นกลาง? กว้าง และ ไกล -- 2. ธรรมาธิปไตย กับ หรือ ใน ประชาธิปไตย -- 3. กฎคนทำ ต้องเพื่อ กฎแห่งกรรม -- 4. ธรรมาธิปไตยของผู้ปกครอง -- 5. เพื่อธรรม จึงต้องการปัญญา -- 6. หนทางสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม -- 7. นำธรรมาธิปไตยมาให้แก่ประชาธิปไตย -- 8. ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ -- 9. เก่าไป ใหม่มา อย่าให้เป็น เก่าแค่ใด ใหม่ก็คือกัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014522347
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015246094
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265269
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BQ4570.ก55 พ36694 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014265251
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
BQ4570.ก52 อ624 ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ = The Buddhist standard of management system / BQ4570.ก52 อ624 ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ = The Buddhist standard of management system / BQ4570.ก53 ช94 การปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย / BQ4570.ก55 พ36694 2553ก ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / BQ4570.ก55 .พ367 มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 / BQ4570.ก55 .ส43 รายงานผลการวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา = Buddhism and political legitimacy : a comparative study of Thailand, Lao and Cambodia / BQ4570.ก55 .ส43 รายงานผลการวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา = Buddhism and political legitimacy : a comparative study of Thailand, Lao and Cambodia /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้ -- ภาค 1 การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย -- 1. ประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่รูปร่างแต่ต้องมีเนื้อใน -- 2. ประชาธิปไตย จะเป็นจริงเมื่อผู้ใช้อำนาจเป็นธรรมาธิปไตย -- 3. ประชาธิปไตย จะยืนยงต้องครบสามหลักใหญ่ -- ภาค 2 ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย -- ภาค 3 บทเรียน หรือ บทเลียนในการพัฒนาประชาธิปไตย มองให้ลึก นึกให้ไกล ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 -- คำถาม 10 ข้อ -- มองให้ลึก นึกให้ไกล (ถาม-ตอบ) -- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) -- 1. เป็นกลาง? กว้าง และ ไกล -- 2. ธรรมาธิปไตย กับ หรือ ใน ประชาธิปไตย -- 3. กฎคนทำ ต้องเพื่อ กฎแห่งกรรม -- 4. ธรรมาธิปไตยของผู้ปกครอง -- 5. เพื่อธรรม จึงต้องการปัญญา -- 6. หนทางสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม -- 7. นำธรรมาธิปไตยมาให้แก่ประชาธิปไตย -- 8. ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ -- 9. เก่าไป ใหม่มา อย่าให้เป็น เก่าแค่ใด ใหม่ก็คือกัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544