คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT858 .ผ97 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 345 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162692383Subject(s): สัญญา -- ไทยการจ้าง -- ไทยการรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT858 | .ผ97 2556
Contents:จ้างแรงงาน (Hire of Services) -- 1. ความเบื้องต้น -- 2. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน -- 3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน -- 4. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา -- 5. หน้าที่ของลูกจ้าง -- 6. หน้าที่ของนายจ้าง -- 7. ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน -- 8. อายุความฟ้องร้องคดี -- จ้างทำของ (Hire of Work) -- 1. บททั่วไป -- 2. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง -- 3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง -- 4. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ -- 5. อายุความฟ้องร้องคดี -- รับขน (Carriage) -- 1. บททั่วไป -- 2. รับขนของ (Carriage of goods) -- 3. รับขนคนโดยสาร (Carriage of passengers) -- ภาคผนวก ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน -- ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน -- ตัวอย่างสัญญาจ้างสร้างบ้าน -- ดัชนีค้นคำ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348000
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349982
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266572
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266531
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266556
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266549
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266465
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266499
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266481
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266440
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266432
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266473
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266457
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014266523
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014266408
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266358
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266366
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266382
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266424
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266416
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014266390
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT858 .ผ97 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379014266374
รายการจองทั้งหมด: 0

จ้างแรงงาน (Hire of Services) -- 1. ความเบื้องต้น -- 2. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน -- 3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน -- 4. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา -- 5. หน้าที่ของลูกจ้าง -- 6. หน้าที่ของนายจ้าง -- 7. ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน -- 8. อายุความฟ้องร้องคดี -- จ้างทำของ (Hire of Work) -- 1. บททั่วไป -- 2. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง -- 3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง -- 4. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ -- 5. อายุความฟ้องร้องคดี -- รับขน (Carriage) -- 1. บททั่วไป -- 2. รับขนของ (Carriage of goods) -- 3. รับขนคนโดยสาร (Carriage of passengers) -- ภาคผนวก ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน -- ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน -- ตัวอย่างสัญญาจ้างสร้างบ้าน -- ดัชนีค้นคำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544