ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ.  (Text) (Text)

รวินท์ ลีละพัฒนะ
Call no.: KPT68 .ร563 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 183 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162692406Subject(s): กฎหมาย -- ไทยกฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยกฎหมายอาญา -- ไทยศาล -- ไทยLOC classification: KPT68 | .ร563 2556
Contents:ภาค 1 ความรู้ทั่วไป. ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย -- ระบบกฎหมาย -- การแบ่งประเภทของกฎหมาย -- ที่มาของกฎหมายไทย -- ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. บุคคล -- หนี้ -- ทรัพย์ -- ครอบครัว -- มรดก -- เอกเทศสัญญา -- ภาค 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา. โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา -- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา -- ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ -- การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท -- ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น -- กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น -- ระบบศาลไทย -- ภาค 5 กฎหมายพิเศษ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349818
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265525
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265533
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265475
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265483
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .ร563 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265467
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ความรู้ทั่วไป. ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย -- ระบบกฎหมาย -- การแบ่งประเภทของกฎหมาย -- ที่มาของกฎหมายไทย -- ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. บุคคล -- หนี้ -- ทรัพย์ -- ครอบครัว -- มรดก -- เอกเทศสัญญา -- ภาค 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา. โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา -- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา -- ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ -- การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทและการกระทำความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท -- ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น -- กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น -- ระบบศาลไทย -- ภาค 5 กฎหมายพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544