รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555-2556 = Telecommunications Consumption Survey of Thailand 2012-2013 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ; คณะทำงาน ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ศุภัช ศุภชลาศัย | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Call no.: HE8390.55 .ร633 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Description: 92 หน้า : ภาพสีประกอบOther title: Telecommunications Consumption Survey of Thailand 2012-2013 [Parallel title]Subject(s): โทรคมนาคม -- ไทยโทรคมนาคม -- การบริการลูกค้า -- ไทยพฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HE8390.55 | .ร633 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ -- บทที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ -- บทที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- บทที่ 5 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกล -- บทที่ 6 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต -- บทที่ 7 ผลกระทบจากการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการใช้โทรศัพท์ประจำที่ -- บทที่ 8 ดัชนีราคาค่าบริการโทรคมนาคมของกสทช. -- บทที่ 9 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรคมนาคม -- บทที่ 10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014493630
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014493622
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014384334
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014179130
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014212386
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014212394
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HE8390.55 .ร633 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014169784
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks TRAN HE 2013 623587 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014384326
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HE8390.55 .ท724 2553 รายงานผลการดำเนินงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. HE8390.55 .บ72 วิกฤตโทรคมนาคม : HE8390.55 .ร625 การศึกษาความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในพื้นที่ภาคตะวันออก / HE8390.55 .ร633 2556 รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555-2556 = HE8390.55 .ร633 2556 รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555-2556 = HE8390.55 .ร633 2556 รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555-2556 = HE8390.55 .ร633 2556 รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555-2556 =

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ -- บทที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ -- บทที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- บทที่ 5 พฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ทางไกล -- บทที่ 6 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต -- บทที่ 7 ผลกระทบจากการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการใช้โทรศัพท์ประจำที่ -- บทที่ 8 ดัชนีราคาค่าบริการโทรคมนาคมของกสทช. -- บทที่ 9 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรคมนาคม -- บทที่ 10 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544