การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดชุมพร : [รายงานการวิจัย] / วัชระ ศิลป์เสวตร์, ปรัชญ์ชนิน ศิลป์เสวตร์.  (Text) (Text)

วัชระ ศิลป์เสวตร์
ปรัชญ์ชนิน ศิลป์เสวตร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Call no.: JQ1749.ก53ช7 ว62 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: vii, 236 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744496799Subject(s): ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง, 2550การเลือกตั้ง -- ไทย -- ชุมพรงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1749.ก53ช7 | ว62 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก53ช7 ว62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014224415
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก53ช7 ว62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014274758
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
PLSC JQ 2012 281014 รายงานประจำปี / PLSC JQ 2012 622009 เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย / PLSC JQ 2012 623542 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ : PLSC JQ 2012 623641 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดชุมพร : PLSC JQ 2012 625030 โครงการวิจัยบทบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544