กฎหมายสำหรับประชาชน. กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล / จัดทำโดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์
Call no.: KPT2920 .ก938 2553Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 7, 136 หน้า : ภาพประกอบOther title: กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล [Portion of title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการบริหารส่วนตำบล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2920 | .ก938 2553
Contents:บทที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น -- บทที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการปกครองท้องถิ่น -- บทที่ 3 สาระสำคัญของกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาตำบล -- บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 7 การตรวจสอบทางการเงิน -- บทที่ 8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง -- บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ก938 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267679
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น -- บทที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการปกครองท้องถิ่น -- บทที่ 3 สาระสำคัญของกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาตำบล -- บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 7 การตรวจสอบทางการเงิน -- บทที่ 8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง -- บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544