บทสังเคราะห์ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ.  (Text) (Text)

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ
Call no.: DS588.ห7 บ366 2556Publication: [เชียงใหม่] : โครงการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 394 หน้า : ภาพประกอบNotes: สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Subject(s): ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: DS588.ห7 | บ366 2556
Contents:การสังเคราะห์งานวิจัยยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ -- วิถีชีวิตการปรับตัวของผู้คนในภาคเกษตรกรรม พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2447-2552 / อนุชน หวลทรง -- การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง / ศิริพร เดชดำรง -- โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ การสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นสมบัติสาธารณะ / โฆษิต ไชยประสิทธิ์ -- การปรับตัวกรณีการย้ายถิ่นของกลุ่มคนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยบทสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / จารุณี ปัญควณิช -- ประเพณี/พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก / นิคม นาคอ้าย -- รายงานการสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี / ไชยรัตน์ ปราณี -- วิเคราะห์ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน / ณัฐพร จาดยางโทน -- ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง / นัยนา ครุฑเมือง -- "สมบัติสาธารณะ" บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ / สงกรานต์ ถุงแก้ว -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีที่นำไปสู่การท่องเที่ยว / ลาวัลย์ ถาพันธุ์ -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเกษตรกรรม / กฤษณธรรม ถาพันธุ์ -- การสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ -- การสังเคราะห์กระบวนการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / เรณู อรรฐาเมศร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS588.ห7 บ366 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014200712
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การสังเคราะห์งานวิจัยยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ -- วิถีชีวิตการปรับตัวของผู้คนในภาคเกษตรกรรม พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2447-2552 / อนุชน หวลทรง -- การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง / ศิริพร เดชดำรง -- โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ การสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นสมบัติสาธารณะ / โฆษิต ไชยประสิทธิ์ -- การปรับตัวกรณีการย้ายถิ่นของกลุ่มคนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยบทสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / จารุณี ปัญควณิช -- ประเพณี/พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก / นิคม นาคอ้าย -- รายงานการสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี / ไชยรัตน์ ปราณี -- วิเคราะห์ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน / ณัฐพร จาดยางโทน -- ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง / นัยนา ครุฑเมือง -- "สมบัติสาธารณะ" บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ / สงกรานต์ ถุงแก้ว -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีที่นำไปสู่การท่องเที่ยว / ลาวัลย์ ถาพันธุ์ -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเกษตรกรรม / กฤษณธรรม ถาพันธุ์ -- การสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ -- การสังเคราะห์กระบวนการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / เรณู อรรฐาเมศร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544