บทสังเคราะห์ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ.  (Text) (Text)

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ
Call no.: DS588.ห7 บ366 2556Publication: [เชียงใหม่] : โครงการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 394 หน้า : ภาพประกอบNotes: สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Subject(s): ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: DS588.ห7 | บ366 2556
Contents:การสังเคราะห์งานวิจัยยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ -- วิถีชีวิตการปรับตัวของผู้คนในภาคเกษตรกรรม พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2447-2552 / อนุชน หวลทรง -- การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง / ศิริพร เดชดำรง -- โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ การสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นสมบัติสาธารณะ / โฆษิต ไชยประสิทธิ์ -- การปรับตัวกรณีการย้ายถิ่นของกลุ่มคนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยบทสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / จารุณี ปัญควณิช -- ประเพณี/พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก / นิคม นาคอ้าย -- รายงานการสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี / ไชยรัตน์ ปราณี -- วิเคราะห์ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน / ณัฐพร จาดยางโทน -- ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง / นัยนา ครุฑเมือง -- "สมบัติสาธารณะ" บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ / สงกรานต์ ถุงแก้ว -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีที่นำไปสู่การท่องเที่ยว / ลาวัลย์ ถาพันธุ์ -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเกษตรกรรม / กฤษณธรรม ถาพันธุ์ -- การสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ -- การสังเคราะห์กระบวนการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / เรณู อรรฐาเมศร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS588.ห7 บ366 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014200712
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การสังเคราะห์งานวิจัยยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ -- วิถีชีวิตการปรับตัวของผู้คนในภาคเกษตรกรรม พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2447-2552 / อนุชน หวลทรง -- การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง / ศิริพร เดชดำรง -- โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ การสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นสมบัติสาธารณะ / โฆษิต ไชยประสิทธิ์ -- การปรับตัวกรณีการย้ายถิ่นของกลุ่มคนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยบทสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / จารุณี ปัญควณิช -- ประเพณี/พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก / นิคม นาคอ้าย -- รายงานการสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี / ไชยรัตน์ ปราณี -- วิเคราะห์ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน / ณัฐพร จาดยางโทน -- ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง / นัยนา ครุฑเมือง -- "สมบัติสาธารณะ" บทสังเคราะห์โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ / สงกรานต์ ถุงแก้ว -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีที่นำไปสู่การท่องเที่ยว / ลาวัลย์ ถาพันธุ์ -- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพเกษตรกรรม / กฤษณธรรม ถาพันธุ์ -- การสังเคราะห์งานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ -- การสังเคราะห์กระบวนการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ / เรณู อรรฐาเมศร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544