ข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว = Thai-Lao boundary disputes / โดย ทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.

By: ทวีเกียรติ เจนประจักษ์.
Contributor(s): ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HIST DS 1997 623766Series: ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540 [1997]Description: 56, 203 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่.ISBN: 9748955508.Other title: Thai-Lao boundary disputes [Parallel title].Subject(s): เขตแดน | ไทย -- เขตแดน -- ลาว | ลาว -- เขตแดน -- ไทย | สิ่งพิมพ์ สกว
Contents:
บทนำ -- ส่วนที่ 1 ที่มาของปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 1 ภูมิหลังที่มาของเขตแดนไทย-ลาว -- 1.1 สนธิสัญญากำหนดเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส -- 1.2 การสืบสนธิของลาวภายหลังการปลดปล่อยอาณานิคมของฝรั่งเศส -- 1.3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ -- บทที่ 2 ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 2.1 ปัญหาข้อพิพาทกรณีสามหมู่บ้าน -- 2.2 ปัญหาข้อพิพาทกรณีบ้านร่มเกล้า -- ส่วนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับในฐานะกฎหมายสนธิสัญญา -- 3.1 สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสฉบับที่เกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 3.2 การใช้บังคับและผลของสนธิสัญญาเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 4 ปัญหาการตีความสนธิสัญญาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 4.1 การตีความสนธิสัญญาเขตแดนไทย-ลาว -- 4.2 สถานะทางกฎหมายของหลักฐานต่าง ๆ -- บทสรุป.
Introduction -- Part 1 : Fact and Legal problem on Thai-Lao Boundary -- Chapter 1 The original background of Thai-Lao Boundary -- 1.1 Treaty of boundary delimitation between Siam and French-Indochina -- 1.2 The succession of Lao from French -- 1.3 Legal problem on the state succession -- Chapter 2 The dispute issue on Thai-Lao boundary -- 2.1 The Three villages dispute case -- 2.2 Ban Rom Klao dispute case -- Part 2 : The International Law and Thai-Lao Boundary dispute -- Chapter 3 The conventional Law as an applicable law to the dispute case -- 3.1 Treaty between Thailand and France concerning Thai-Lao boundary -- 3.2 The application and consequence of Thai-Lao boundary treaty -- Chapter 4 The problem on interpretation of treaty and evidences relating Thai-Lao boundary -- 4.1 The interpretation of Thai-Lao treaty -- 4.2 Legal status of related evidences -- Conclusion.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
TRF Publications Corner
Thailand Research Fund Publications HIST DS 1997 623766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014200696
รายการจองทั้งหมด: 0

Twekiat Janprajak, Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri,

บทนำ -- ส่วนที่ 1 ที่มาของปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 1 ภูมิหลังที่มาของเขตแดนไทย-ลาว -- 1.1 สนธิสัญญากำหนดเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส -- 1.2 การสืบสนธิของลาวภายหลังการปลดปล่อยอาณานิคมของฝรั่งเศส -- 1.3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสืบสิทธิของรัฐ -- บทที่ 2 ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 2.1 ปัญหาข้อพิพาทกรณีสามหมู่บ้าน -- 2.2 ปัญหาข้อพิพาทกรณีบ้านร่มเกล้า -- ส่วนที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 3 กฎหมายที่ใช้บังคับในฐานะกฎหมายสนธิสัญญา -- 3.1 สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสฉบับที่เกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 3.2 การใช้บังคับและผลของสนธิสัญญาเขตแดนไทย-ลาว -- บทที่ 4 ปัญหาการตีความสนธิสัญญาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว -- 4.1 การตีความสนธิสัญญาเขตแดนไทย-ลาว -- 4.2 สถานะทางกฎหมายของหลักฐานต่าง ๆ -- บทสรุป.

Introduction -- Part 1 : Fact and Legal problem on Thai-Lao Boundary -- Chapter 1 The original background of Thai-Lao Boundary -- 1.1 Treaty of boundary delimitation between Siam and French-Indochina -- 1.2 The succession of Lao from French -- 1.3 Legal problem on the state succession -- Chapter 2 The dispute issue on Thai-Lao boundary -- 2.1 The Three villages dispute case -- 2.2 Ban Rom Klao dispute case -- Part 2 : The International Law and Thai-Lao Boundary dispute -- Chapter 3 The conventional Law as an applicable law to the dispute case -- 3.1 Treaty between Thailand and France concerning Thai-Lao boundary -- 3.2 The application and consequence of Thai-Lao boundary treaty -- Chapter 4 The problem on interpretation of treaty and evidences relating Thai-Lao boundary -- 4.1 The interpretation of Thai-Lao treaty -- 4.2 Legal status of related evidences -- Conclusion.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)