คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.  (Text) (Text)

อุดม รัฐอมฤต, 2502-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: KPT1672 .อ73 2557Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 328 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. 2552.ISBN: 9789744667212Subject(s): พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT1672 | .อ73 2557
Contents:ภาค 1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน -- บทที่ 1 ความทั่วไป -- ภาค 2 พยานหลักฐานในคดีแพ่ง -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- บทที่ 7 มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 3 พยานหลักฐานในคดีอาญา -- บทที่ 8 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา -- บทที่ 9 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 10 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- บทที่ 11 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- บทที่ 12 มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386909
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014386917
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386925
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014382825
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273701
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273719
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273727
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273735
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273743
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 623803 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014273651
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 623803 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014273669
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 623803 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014273677
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 623803 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014273685
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2014 623803 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014273693
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273602
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014273610
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273628
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273636
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014273644
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014270053
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014270061
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014270020
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014270046
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1672 .อ73 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014270038
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2014 623803 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / LAW KPT 2014 623803 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / LAW KPT 2014 623803 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / LAW KPT 2014 623803 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / LAW KPT 2014 623803 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / LAW KPT 2014 626422 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) / LAW KPT 2014 627206 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. 2552.

ภาค 1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน -- บทที่ 1 ความทั่วไป -- ภาค 2 พยานหลักฐานในคดีแพ่ง -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- บทที่ 7 มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 3 พยานหลักฐานในคดีอาญา -- บทที่ 8 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา -- บทที่ 9 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 10 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป -- บทที่ 11 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน -- บทที่ 12 มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544