คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / ผู้เรียบเรียง ธิรินทร์ ณ ถลาง, กมลพรรณ แสงมหาชัย, สมชัย เดชาพานิชกุล.  (Text) (Text)

ธิรินทร์ ณ ถลาง
กมลพรรณ แสงมหาชัย | สมชัย เดชาพานิชกุล | กระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Call no.: HF5668.25 .ธ64 2556Publication: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556 [2013]Description: 144 หน้าISBN: 9789749822753Subject(s): การตรวจสอบภายใน -- คู่มือการอนุรักษ์พลังงานการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม -- คู่มือLOC classification: HF5668.25 | .ธ64 2556
Contents:บทที่ 1 สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 1.1 สมรรถนะสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง -- 1.2 คำอธิบายสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง -- 1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) -- 1.2.2 สมรรถนะการบริหาร (Management Competency) -- 1.2.3 สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency) -- 1.2.4 สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) -- บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 2.1 คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 2.2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- บทที่ 3 เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- บทที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง -- 4.2 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม -- 4.3 รายงานผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .ธ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014179635
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5668.25 .ธ64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014179627
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks COMM HF 2013 623810 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014292933
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HF5668.25 .ณ33 แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / HF5668.25 .ธ4 การควบคุมภายในกับการบริหาร. HF5668.25 .ธ64 2556 คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / HF5668.25 .ธ64 2556 คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) / HF5668.25 .น633 2553 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / HF5668.25 .น633 2553 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / HF5668.25 .น843 แนวทางการตรวจสอบภายใน = [Internal auditing] /

บทที่ 1 สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 1.1 สมรรถนะสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง -- 1.2 คำอธิบายสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง -- 1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) -- 1.2.2 สมรรถนะการบริหาร (Management Competency) -- 1.2.3 สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency) -- 1.2.4 สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) -- บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 2.1 คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 2.2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- บทที่ 3 เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- บทที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน -- 4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง -- 4.2 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม -- 4.3 รายงานผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544