ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / คณะผู้วิจัย อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, นิติ ภวัครพันธุ์.  (Text) (Text)

อภิชาต สถิตนิรามัย
ยุกติ มุกดาวิจิตร | นิติ ภวัครพันธุ์ | แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
Call no.: JQ1745 .อ383 2556Series: หนังสือชุดสู่อนาคตไทย: Publication: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Description: 148 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.Other title: Re-examining the political landscape of Thailand [Parallel title]Subject(s): การเมือง -- ไทยการเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทยความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1745 | .อ383 2556
Contents:ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014209077
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014209085
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014209093
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014209119
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014209101
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379015103667

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/05/2021 31379014209010
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014209069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379014429998
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/05/2021 31379014430004
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก มีรอยเปียกน้ำอยู่แล้ว 05/05/2021 31379014209036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379014209028 1
รายการจองทั้งหมด: 1
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
PLSC JQ 2013 623032 ปัญหา อุปสรรคของการนำสมรรถนะหลักของ ก.พ. มาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 / PLSC JQ 2013 623110 ทิศทาง ปัญหา : PLSC JQ 2013 623572 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2555 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2555 / PLSC JQ 2013 624116 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / PLSC JQ 2013 624464 การนำนโยบายประชานิยมมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 : PLSC JQ 2013 625078 ยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผลกรมการปกครอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2559) / PLSC JQ 2013 625858 สมุดพก ส.ส. 2555-2556. [เล่มที่ 3] /

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544