ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / คณะผู้วิจัย อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, นิติ ภวัครพันธุ์.  (Text) (Text)

อภิชาต สถิตนิรามัย
ยุกติ มุกดาวิจิตร | นิติ ภวัครพันธุ์ | แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
Call no.: JQ1745 .อ383 2556Series: หนังสือชุดสู่อนาคตไทย: Publication: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Description: 148 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.Other title: Re-examining the political landscape of Thailand [Parallel title]Subject(s): การเมือง -- ไทยการเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทยความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1745 | .อ383 2556
Contents:ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209077
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014209085
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209093
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014209119
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209101
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/06/2021 31379015103667

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014209010
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/06/2021 31379014209069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/06/2021 31379014429998
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/06/2021 31379014430004
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014209002
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก มีรอยเปียกน้ำอยู่แล้ว 15/06/2021 31379014209036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014209028
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
PLSC JQ 2012 622825 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / PLSC JQ 2012 622825 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / PLSC JQ 2013 616668 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยความผิดทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ / PLSC JQ 2013 624116 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / PLSC JS 2011 622778 ปฏิญญาเพชรบุรี / PLSC JS 2013 621624 เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น ปี 56 / PLSC JS 2013 621679 คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. /

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544