ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / คณะผู้วิจัย อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, นิติ ภวัครพันธุ์.  (Text) (Text)

อภิชาต สถิตนิรามัย
ยุกติ มุกดาวิจิตร | นิติ ภวัครพันธุ์ | แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี
Call no.: JQ1745 .อ383 2556Series: หนังสือชุดสู่อนาคตไทย: Publication: เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Description: 148 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.Other title: Re-examining the political landscape of Thailand [Parallel title]Subject(s): การเมือง -- ไทยการเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทยความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1745 | .อ383 2556
Contents:ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209077
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014209085
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209093
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 624116 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014209119
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209101
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015103667

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 07/05/2022 31379014209010
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014209069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014429998
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379014430004
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/07/2022 31379014429972
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014209002
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
มีรอยเปียกน้ำอยู่แล้ว 31379014209036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .อ383 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014209028
รายการจองทั้งหมด: 0

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

ภาคหนึ่ง: วิธีการศึกษาและวรรณกรรมปริทัศน์ -- ภาคสอง: ตอบโจทย์หลักของการวิจัย -- ภาคสาม: การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสังคม -- ภาคสี: บทสรุป -- ภาคห้า: นัยทางนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544