ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับค่าเสียหาย / กันตพิชญ์ อินชมภู.  (Text) (Text)

กันตพิชญ์ อินชมภู, 2524-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2012 624358Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: ก-ด, 333 แผ่นOther title: Problems of income tax on damage [Added title page title]Subject(s): ค่าเสียหาย -- ภาษีอากร -- ไทยภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks LAW KPT 2012 624358 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014165642
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LAW KPT 2012 510530 รายงานประจำปี / LAW KPT 2012 619486 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ / LAW KPT 2012 624280 Consumer bankruptcy in Thailand / LAW KPT 2012 624358 ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับค่าเสียหาย / LAW KPT 2012 624694 ความเป็นอิสระในการรับฟังพยานหลักฐานกับบทบัญญัติ มาตรา 226/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / LAW KPT 2012 624709 การตรวจสอบอำนาจอิสระของพนักงานอัยการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : LAW KPT 2012 624742 การรับฟังพยานบอกเล่ากับปัญหาการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544