สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistics for behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี.  (Text) (Text)

ศิริชัย กาญจนวาสี
Call no.: STAT HA 2012 624558Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Description: 342 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789743654787Other title: Applied statistics for behavioral research [Parallel title]Subject(s): สถิติสถิติ -- คำถามและแบบฝึกหัด
Contents:บทที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นของสถิติสำหรับการวิจัย -- บทที่ 2 การแจกแจงความถึ่และการนำเสนอ -- บทที่ 3 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- บทที่ 5 การวัดการกระจาย -- บทที่ 6 รูปทรงการแจกแจง -- บทที่ 7 ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็นและสถิติทดสอบ -- บทที่ 8 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง -- บทที่ 9ทฤษฎีการคัดสินใจเชิงสถิติ -- บทที่ 10 การประมาณค่าพารามิเตอร์ -- บทที่ 11 การทดสอบสมมุติฐาน -- บทที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 13 สหสัมพันธ์และการทำนาย -- บทที่ 14 การทดสอบไคสแควร์ -- บทที่ 15 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks STAT HA 2012 624558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014183660

Statistics for Social Research

รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นของสถิติสำหรับการวิจัย -- บทที่ 2 การแจกแจงความถึ่และการนำเสนอ -- บทที่ 3 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- บทที่ 5 การวัดการกระจาย -- บทที่ 6 รูปทรงการแจกแจง -- บทที่ 7 ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็นและสถิติทดสอบ -- บทที่ 8 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง -- บทที่ 9ทฤษฎีการคัดสินใจเชิงสถิติ -- บทที่ 10 การประมาณค่าพารามิเตอร์ -- บทที่ 11 การทดสอบสมมุติฐาน -- บทที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 13 สหสัมพันธ์และการทำนาย -- บทที่ 14 การทดสอบไคสแควร์ -- บทที่ 15 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544