Normal view MARC view ISBD view

ครูผู้ "วิริยะ" : หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ... [และคนอื่นๆ].

Contributor(s): สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT110.ว63 ค47 2556Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 408 หน้า : ภาพสีประกอบ.Other title: 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ [Running title].Subject(s): วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | ครูกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ | กฎหมายแพ่ง -- ไทย | ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย | ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | คนพิการ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
Contents:
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ประวัติและผลงาน -- รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา -- รูปถ่าย -- ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง (Make the Right Real) / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ส่วนที่ 2 บทสัมภาษณ์และคำระลึกถึง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- กฎหมายแรงงานกับคนพิการ / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ แบบอย่างของบุคคลผู้สู้ชีวิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- สายตาของวิริยะ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- แสงสีของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- แด่ ... ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / ประภาศ คงเอียด -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ / มุนินทร์ พงศาปาน -- ส่วนที่ 3 บทความทางวิชาการ -- อำนาจหน้าที่ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ Lorenz von Stein (1815-1890) / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย : พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากตลาดเปิดเผยตามมาตรา 1332 / ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
การพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2478 / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- การจำนำสิทธิ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ -- การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศ / สรายุทธิ์ วุฒยาภรณ์ -- ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็นธรรม (Fairness) ในการบริหารจัดการภาษีอากร / อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ -- มาตรการทางภาษีทรัพย์สินและการคลังเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินเกษตรกรรม / กีระเกียรติ พระทัย -- การคุ้มครองแรงงานสตรีตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท: กรรมการที่เป็นเพศหญิง (Board Diversity: Women on Board) / นิลุบล เลิศนุวัฒน์ -- การคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของคนพิการในประเทศไทย / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล -- การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม (Protection for the Rights of Persons with Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency) / อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- การคุ้มครองคนพิการตามประมวลกฎหมายอาญา / ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT110.ว63 ค47 2556 (See Similar Items) Available 31379014224829
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT110.ว63 ค47 2556 (See Similar Items) Available 31379014224811
Total holds: 0

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ประวัติและผลงาน -- รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา -- รูปถ่าย -- ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง (Make the Right Real) / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ส่วนที่ 2 บทสัมภาษณ์และคำระลึกถึง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- กฎหมายแรงงานกับคนพิการ / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ แบบอย่างของบุคคลผู้สู้ชีวิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- สายตาของวิริยะ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- แสงสีของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- แด่ ... ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / ประภาศ คงเอียด -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ / มุนินทร์ พงศาปาน -- ส่วนที่ 3 บทความทางวิชาการ -- อำนาจหน้าที่ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ Lorenz von Stein (1815-1890) / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย : พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากตลาดเปิดเผยตามมาตรา 1332 / ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

การพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2478 / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- การจำนำสิทธิ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ -- การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศ / สรายุทธิ์ วุฒยาภรณ์ -- ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็นธรรม (Fairness) ในการบริหารจัดการภาษีอากร / อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ -- มาตรการทางภาษีทรัพย์สินและการคลังเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินเกษตรกรรม / กีระเกียรติ พระทัย -- การคุ้มครองแรงงานสตรีตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท: กรรมการที่เป็นเพศหญิง (Board Diversity: Women on Board) / นิลุบล เลิศนุวัฒน์ -- การคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของคนพิการในประเทศไทย / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล -- การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม (Protection for the Rights of Persons with Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency) / อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- การคุ้มครองคนพิการตามประมวลกฎหมายอาญา / ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)