วิธีสืบสวนโจรผู้ร้าย. เล่ม 2 / เรียบเรียงโดย พระศรีเสนา (คิด คชาชีวะ).  (Text) (Text)

ศรีเสนา, พระยา
Call no.: HV8073 .ศ46 2464 ล. 2Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464 [1921]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ช, 242 หน้าSubject(s): การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทยLOC classification: HV8073 | .ศ46 2464 ล. 2
Contents:1 ความเบื้องต้นของการไต่สวน -- 2 การกระทำผิดเปนอาญา -- 3 วิธีพิจารณาที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ใดผิดหรือถูก -- 4 ประเด็น -- 5 ข้อความในประเด็น -- 6 ข้อความที่เปนพยานเหตุผล -- 7 คำพยานที่ไม่เกี่ยวเนื่องแก่ประเด็น -- 8 การอ้างบุคคลเปนพยาน -- 9 พยานต้องสาบาลตามสาสนาซึ่งตนนับถือ -- 10 การอ้างหนังสือเปนพยาน -- 11 น่าที่ของพยาน -- 12 วิธีสืบพยาน -- 13 ว่าด้วยการซักถามพยาน -- 14 การไต่สวนอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย -- 15 วิธีจดถ้อยคำในการไต่สวน -- 16 เปลี่ยนรูปจากการไต่ส่วนเดิม -- 17 ไต่สวนความผิดระหว่างอาญาแผ่นดินกับควมผิดต่อส่วนตัว -- บทที่ 18 ไต่สวนเพื่อประโยชน์อะไร -- บทที่ 19 ไต่สวนพยานเปลี่ยนท้องที่ -- บทที่ 20 การไต่สวนระหว่างเจ้าน่าที่แตกต่างกัน จะถือฝ่ายไหนเปนหลักจึงจะถูก -- 21 ไต่สวนกับสืบสวนบางทีต้องทำควบกันไปด้วย -- 22 ไต่สวนพยานจำเลย -- 23 การไต่สวนควรจะทำให้เสร็จในชั้นกรมการอำเภอ -- 24 ไต่สวนบุคคลเมื่อจวนจะตาย -- 25 ไต่สวนผู้ร้ายสำคัญทำอย่างไรจึงจะได้ผลดี -- 26 การไต่สวนจำเลยหลายคน -- 27 ไต่สวนโดยยุให้ผู้ร้ายแตกกัน -- 28 ไต่สวนเอาความจริงจากอาการที่ผู้ร้ายกระทำให้ดู -- 29 ผู้ร้ายให้การเปลี่ยนชื่อใหม่ -- 30 ความกระทบหลอก -- 31 ไต่สวนโดยวิธีเส้นศพผู้ตาย32 จำเลยแปลงตัวในระหว่างไต่ส่วนหรือพิจารณา -- 33 ชี้ตัวผู้ร้าย -- 34 เรื่องคุมพยาน -- 35 พยานปฏิเสธว่าเมื่อถูกไต่สวนไม่ได้ดูตัวจำเลย -- 36 ผู้ไต่สวนจะต้องหาความรู้พิเศษ -- 37 ไต่สวนเรื่องราวหรือบัตรสนเท่ห์ -- 38 การบรรทึกหลักฐานในการไต่สวน -- 39 ว่าด้วยอายัติ -- 40 การไต่สวนผู้ร้องขออายัติ -- 41 ชัณสูตร์ -- 42 ความสำคัญของการชัณสูตร์ก็เพื่อประสงค์ต่อผล 3 ประการ -- 43 ว่าด้วยการร้องขอทำคำชัณสูตร์ -- 44 ว่าด้วยน่าที่ของเจ้าพนักงานผู้ทำการชัณสูตร์ -- 45 ลักษณพิเคราะห์อาวุธ -- 47 บาดแผล -- 48 ชัณสูตร์การข่มขืนล่วงประเวณี -- 49 ตรวจพิสูตร์ความจริงด้วยอุบาย -- 50 ว่าด้วยการชัณสูตร์พลิกศพ -- 51 พระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ -- 52 ประกาศใช้พระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ พ.ศ. 2457-- ในมณฑลรวม 17 มณฑล -- 53 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการตามพระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ พ.ศ. 2457 -- 54 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ พ.ศ. 2463 -- 55 ชัณสูตร์พลิกศพ -- 56 น่าที่เจ้าศพหรือผู้พบปะศพ -- 57 เจ้าน่าที่ซึ่งมิได้มีอำนาจทำการชัณสูตร์พลิกศพ -- 58 ความมุ่งหมายในการชัณสูตร์พลิกศพ -- 59 ชัณสูตร์กับพลิกศพต่างกันอย่างไร -- 60 การชัณสูตร์จะเว้นเสียไม่ได้61 การชัณสูตร์ต้องกระทำ 2 ครั้ง -- 62 ฆ่าตัวตายเองด้วยอาวุธ -- 63 หลักสันนิษฐานคนตกจากที่สูงตาย -- 64 การชัณสูตร์ฆาฏกรรม -- 65 เหตุพยันตรายกับเหตุฆาฏกรรมมีลักษณต่างกันฉันใด -- 66 ความวินิจฉัยในเหตุฆาฏกรรม -- 67 ชัณสูตร์คนผูกคอตาย -- 68 ชัณสูตร์คนตายเพราะถูกยาพิษม์ -- 69 ชัณสูตร์เพราะถูกบีบฅอ หรือเอาเชือกรัดฅอตาย -- 70 ชัณสูตร์คนจมน้ำตาย -- 71 ชัณสูตร์เพื่อจะให้รู้ว่าศพนั้นคือผู้ใด -- 72 ชัณสูตร์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ -- 73 ชัณสูตร์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ -- 74 วิธีตรอกแบบชัณสูตร์พลิกศพ -- 75 ตราสิน -- 76 ลักษณคำร้องขอตราสิน -- 77 กำหนดเวลาตราสิน -- 78 ทำคำตราสินค้านั้น ทำได้ทั้งคดีแพ่งและอาญาหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง -- 79 ลักษณไต่สวนผู้ขอกระทำคำตราสิน -- 80 วิธีตรอกแบบตราสิน -- 81 เปรียบเทียบ -- 82 น่าที่ของอำเภอจะต้องดำเนินคดีต่อไปในเรื่องประกัน -- 83 เสร็จคดีในชั้นไต่สวน -- 84 ลักษณทำรายงานการคดี -- 85 คดีชนิดไหนจะต้องรายงานด่วน -- 86 ลักษณฟ้องความอาญา -- 87 น่าที่โจทย์จะต้องฟ้องความอาญา -- 88 วิธีฟ้อง -- 89 ว่าด้วยศาลที่จะรับฟ้องในคดีอาญา -- 90 คนในบังคับต่างประเทศ -- 91 ลักษณการไต่สวนชาติ์กำเนิด -- 92 คนในบังคับอังกฤษ -- 93 บุคคลที่สมควรเปนคนบังคับฝรั่งเศส -- 94 บุคคลในบังคับเดนมาร์ค -- 95 บุคคลในบังคับอิตาลี -- 96 บุคคลในบังคับวิลันดา -- 97 คนในบังคับโปรตุเก็ส -- 98 คดีอาญาที่เกี่ยวแก่คนในบังคับต่างประเทศ -- 99 สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเขตรแดนระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ -- 100 ว่าด้วยระเบียบการปราบผู้ร้ายชายแดนระหว่างเขตรสยามกับเขตรพม่าของอังกฤษ -- 101 ว่าด้วยระเบียบการปราบผู้ร้ายชายแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 SOCY HV 1921 624988 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014897152
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 SOCY HV 1921 624988 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011914182
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ความเบื้องต้นของการไต่สวน -- 2 การกระทำผิดเปนอาญา -- 3 วิธีพิจารณาที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ใดผิดหรือถูก -- 4 ประเด็น -- 5 ข้อความในประเด็น -- 6 ข้อความที่เปนพยานเหตุผล -- 7 คำพยานที่ไม่เกี่ยวเนื่องแก่ประเด็น -- 8 การอ้างบุคคลเปนพยาน -- 9 พยานต้องสาบาลตามสาสนาซึ่งตนนับถือ -- 10 การอ้างหนังสือเปนพยาน -- 11 น่าที่ของพยาน -- 12 วิธีสืบพยาน -- 13 ว่าด้วยการซักถามพยาน -- 14 การไต่สวนอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย -- 15 วิธีจดถ้อยคำในการไต่สวน -- 16 เปลี่ยนรูปจากการไต่ส่วนเดิม -- 17 ไต่สวนความผิดระหว่างอาญาแผ่นดินกับควมผิดต่อส่วนตัว -- บทที่ 18 ไต่สวนเพื่อประโยชน์อะไร -- บทที่ 19 ไต่สวนพยานเปลี่ยนท้องที่ -- บทที่ 20 การไต่สวนระหว่างเจ้าน่าที่แตกต่างกัน จะถือฝ่ายไหนเปนหลักจึงจะถูก -- 21 ไต่สวนกับสืบสวนบางทีต้องทำควบกันไปด้วย -- 22 ไต่สวนพยานจำเลย -- 23 การไต่สวนควรจะทำให้เสร็จในชั้นกรมการอำเภอ -- 24 ไต่สวนบุคคลเมื่อจวนจะตาย -- 25 ไต่สวนผู้ร้ายสำคัญทำอย่างไรจึงจะได้ผลดี -- 26 การไต่สวนจำเลยหลายคน -- 27 ไต่สวนโดยยุให้ผู้ร้ายแตกกัน -- 28 ไต่สวนเอาความจริงจากอาการที่ผู้ร้ายกระทำให้ดู -- 29 ผู้ร้ายให้การเปลี่ยนชื่อใหม่ -- 30 ความกระทบหลอก -- 31 ไต่สวนโดยวิธีเส้นศพผู้ตาย

32 จำเลยแปลงตัวในระหว่างไต่ส่วนหรือพิจารณา -- 33 ชี้ตัวผู้ร้าย -- 34 เรื่องคุมพยาน -- 35 พยานปฏิเสธว่าเมื่อถูกไต่สวนไม่ได้ดูตัวจำเลย -- 36 ผู้ไต่สวนจะต้องหาความรู้พิเศษ -- 37 ไต่สวนเรื่องราวหรือบัตรสนเท่ห์ -- 38 การบรรทึกหลักฐานในการไต่สวน -- 39 ว่าด้วยอายัติ -- 40 การไต่สวนผู้ร้องขออายัติ -- 41 ชัณสูตร์ -- 42 ความสำคัญของการชัณสูตร์ก็เพื่อประสงค์ต่อผล 3 ประการ -- 43 ว่าด้วยการร้องขอทำคำชัณสูตร์ -- 44 ว่าด้วยน่าที่ของเจ้าพนักงานผู้ทำการชัณสูตร์ -- 45 ลักษณพิเคราะห์อาวุธ -- 47 บาดแผล -- 48 ชัณสูตร์การข่มขืนล่วงประเวณี -- 49 ตรวจพิสูตร์ความจริงด้วยอุบาย -- 50 ว่าด้วยการชัณสูตร์พลิกศพ -- 51 พระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ -- 52 ประกาศใช้พระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ พ.ศ. 2457-- ในมณฑลรวม 17 มณฑล -- 53 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการตามพระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ พ.ศ. 2457 -- 54 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ พ.ศ. 2463 -- 55 ชัณสูตร์พลิกศพ -- 56 น่าที่เจ้าศพหรือผู้พบปะศพ -- 57 เจ้าน่าที่ซึ่งมิได้มีอำนาจทำการชัณสูตร์พลิกศพ -- 58 ความมุ่งหมายในการชัณสูตร์พลิกศพ -- 59 ชัณสูตร์กับพลิกศพต่างกันอย่างไร -- 60 การชัณสูตร์จะเว้นเสียไม่ได้

61 การชัณสูตร์ต้องกระทำ 2 ครั้ง -- 62 ฆ่าตัวตายเองด้วยอาวุธ -- 63 หลักสันนิษฐานคนตกจากที่สูงตาย -- 64 การชัณสูตร์ฆาฏกรรม -- 65 เหตุพยันตรายกับเหตุฆาฏกรรมมีลักษณต่างกันฉันใด -- 66 ความวินิจฉัยในเหตุฆาฏกรรม -- 67 ชัณสูตร์คนผูกคอตาย -- 68 ชัณสูตร์คนตายเพราะถูกยาพิษม์ -- 69 ชัณสูตร์เพราะถูกบีบฅอ หรือเอาเชือกรัดฅอตาย -- 70 ชัณสูตร์คนจมน้ำตาย -- 71 ชัณสูตร์เพื่อจะให้รู้ว่าศพนั้นคือผู้ใด -- 72 ชัณสูตร์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ -- 73 ชัณสูตร์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ -- 74 วิธีตรอกแบบชัณสูตร์พลิกศพ -- 75 ตราสิน -- 76 ลักษณคำร้องขอตราสิน -- 77 กำหนดเวลาตราสิน -- 78 ทำคำตราสินค้านั้น ทำได้ทั้งคดีแพ่งและอาญาหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง -- 79 ลักษณไต่สวนผู้ขอกระทำคำตราสิน -- 80 วิธีตรอกแบบตราสิน -- 81 เปรียบเทียบ -- 82 น่าที่ของอำเภอจะต้องดำเนินคดีต่อไปในเรื่องประกัน -- 83 เสร็จคดีในชั้นไต่สวน -- 84 ลักษณทำรายงานการคดี -- 85 คดีชนิดไหนจะต้องรายงานด่วน -- 86 ลักษณฟ้องความอาญา -- 87 น่าที่โจทย์จะต้องฟ้องความอาญา -- 88 วิธีฟ้อง -- 89 ว่าด้วยศาลที่จะรับฟ้องในคดีอาญา -- 90 คนในบังคับต่างประเทศ -- 91 ลักษณการไต่สวนชาติ์กำเนิด -- 92 คนในบังคับอังกฤษ -- 93 บุคคลที่สมควรเปนคนบังคับฝรั่งเศส -- 94 บุคคลในบังคับเดนมาร์ค -- 95 บุคคลในบังคับอิตาลี -- 96 บุคคลในบังคับวิลันดา -- 97 คนในบังคับโปรตุเก็ส -- 98 คดีอาญาที่เกี่ยวแก่คนในบังคับต่างประเทศ -- 99 สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเขตรแดนระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ -- 100 ว่าด้วยระเบียบการปราบผู้ร้ายชายแดนระหว่างเขตรสยามกับเขตรพม่าของอังกฤษ -- 101 ว่าด้วยระเบียบการปราบผู้ร้ายชายแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544