โครงการวิจัยบทบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ โกวิทย์ พวงงาม ; คณะวิจัย ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

โกวิทย์ พวงงาม | ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: JQ1749.ก795 ค962 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 257 หน้าNotes: ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555.Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคการเมือง -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1749.ก795 | ค962 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก795 ค962 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014222708
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
PLSC JQ 2012 622009 เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย / PLSC JQ 2012 623542 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ : PLSC JQ 2012 623641 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดชุมพร : PLSC JQ 2012 625030 โครงการวิจัยบทบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / PLSC JQ 2013 615892 พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม /

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2555.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544