การบริหารงานของนายกเทศมนตรีหญิงในการเอื้อต่อแนวทางธรรมาภิบาล : กรณีศึกษานายกเทศมนตรีหญิงในจังหวัดชลบุรี / โดย ศรุดา ใบวงษ์งาม.  (Text) (Text)

ศรุดา ใบวงษ์งาม, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
Call no.: PLSC JS 2013 625107Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 6, 172 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Female mayors' administration promoting good governance : a case study of female mayors in Chonburi Province [Added title page title]Subject(s): นายกเทศมนตรีสตรี -- ไทย -- ชลบุรีการบริหารงานเทศบาล -- ไทย -- ชลบุรีการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย -- ชลบุรีDissertation note: วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks PLSC JS 2013 625107 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014274857
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JS 2008 615042 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) / PLSC JS 2010 563713 Proceedings of the First International Conference on Local government, November 18-19, 2010, Khon Kaen, Thailand / PLSC JS 2012 625382 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 / PLSC JS 2013 625107 การบริหารงานของนายกเทศมนตรีหญิงในการเอื้อต่อแนวทางธรรมาภิบาล : PLSC JS 2013 625348 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 / PLSC JS 2013 625384 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555 : PLSC JS 2013 625407 รายงานการประเมินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 /

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544